skip to content
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Два български проекта са отличени с Наградата за европейски гражданин за 2020 г.

 .
12/02/2021
 .

Проектите „Медея“ на сдружение „Легал арт център“ и „Виждам чрез музика“ на фондация „Музика за България“ са сред 30-те лауреата от 25 страни, спечелили Наградата за европейски гражданин за 2020 г.

 .
Награда за европейски гражданин на Европейския парламент се присъжда от 2008 г. насам.Награда за европейски гражданин на Европейския парламент се присъжда от 2008 г. насам.
Награда за европейски гражданин на Европейския парламент се присъжда от 2008 г. насам.
 .

Отличието се присъжда от Европейския парламент на граждани или организации за осъществени от тях проекти, спомагащи за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство и интеграция между гражданите на държавите членки или за подпомагане на сътрудничеството в областта на културата, което допринася за укрепването на европейския дух и дава конкретен израз на ценностите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз. Тя е под формата на почетен медал и има символично изражение. Изданието на наградата през 2019 г. не се състоя заради провеждането на изборите за Европейски парламент, а процедурата по избор на лауреати за 2020 г. бе отложена заради пандемията.

Представителите на двата отличени проекта от България ще получат почетен медал на церемония по награждаването, която ще се проведе най-напред на национално ниво, а след това всички европейски лауреати ще бъдат поканени на централна церемония по награждаването в Брюксел или Страсбург, насрочена за ноември 2021 г.

Селекцията на 30-те лауреати беше извършена от 11-членно европейско жури, ръководено от заместник-председателя на ЕП Дита Харанзова (Обнови Европа). То направи своя избор, след като българското национално жури в състав Асим Адемов (ЕНП), Цветелина Пенкова (С&Д), Илхан Кючюк (АЛДЕ), Симона Димитрова (Национален младежки форум) и Биляна Богоева (Българско училище за политика „Димитър Паница“)  излъчи своите номинации измежду подадените кандидатури от България.

 .
Проектът „Медея“ на сдружение „Легал арт център“ е лауреат на Наградата за европейски гражданин за 2020 г. Снимка: © Димитър ФердинандовПроектът „Медея“ на сдружение „Легал арт център“ е лауреат на Наградата за европейски гражданин за 2020 г. Снимка: © Димитър Фердинандов
Проектът „Медея“ на сдружение „Легал арт център“ е лауреат на Наградата за европейски гражданин за 2020 г. Снимка: © Димитър Фердинандов
 .

Проектът „Медея“ на сдружение „Легал арт център“, представлявано от актрисата Снежина Петрова, е номинирано от националното жури, тъй като включва работа с деца от различни етнически групи и разглежда темата за толерантността и други европейски ценности не само като говори за тях, но и като ги разгръща чрез мащабен театрален продукт, който дава възможност за обединяване на местната общност в едно колективно преживяване. Той продължава и след представянето си в Пловдив като част от програмата на Европейската столица на културата през 2019 г. и заслужава да бъде отличен поради своя обхват, избраните целеви групи и стремежа да насърчава по-широк достъп до култура.

Проектът е вдъхновен от едноименната старогръцка драма на Еврипид. Обединявайки в съвместна работа доказани имена от българския театър, деца от различни етноси и студенти от хуманитарни и творчески специалности, проектът се стреми да търси модерна интерпретация на теми като правото на живот, експулсирането, миграцията и силата на избора. Чрез дейности, насочени към изучаването на аспекти на многообразието и сценичната интерпретация, участниците са били включени в поредица от арт-обучения и работилници под ръководството на професионални актьори и психолози, допринасяйки за социалната интеграция. В рамките на проекта, освен артистични обучения и ателиета, са били проведени конкурс за детска рисунка и изложба, както и концерт с участието на деца с музикални таланти от различни етнически групи. Финалът на проекта е отбелязан с мащабен спектакъл по едноименната старогръцка драма на сцената на Античния театър в Пловдив с участието на децата, преминали обучение в артистичните работилници.

 .
Проектът „Виждам чрез музика“ на фондация „Музика за България“ е лауреат на Наградата за европейски гражданин за 2020 г. Снимка: © „Музика за България“Проектът „Виждам чрез музика“ на фондация „Музика за България“ е лауреат на Наградата за европейски гражданин за 2020 г. Снимка: © „Музика за България“
Проектът „Виждам чрез музика“ на фондация „Музика за България“ е лауреат на Наградата за европейски гражданин за 2020 г. Снимка: © „Музика за България“
 .

Другият лауреат на наградата от България е проектът „Виждам чрез музика“ на фондация „Музика за България“, представлявана от Мелина Крумова. Неговата мисия е да развива музикалното образование и култура и да предоставя иновативни възможности за хора в неравностойно положение, които искат да се занимават с музика.

Аргументите на българското жури за номинирането на този проект са, че той е насочен към групи от деца и младежи с нарушено зрение, помага им да получат достъп до изкуство чрез адаптирана методология за преподаване на музика и им дава поле за артистична изява. Проектът е насочен към важни социални аспекти на интеграцията в обществото на групи в неравностойно положение – проблем, който заслужава по-голямо внимание.

Проектът на фондацията предлага програма за музикално образование, адаптирана за деца и младежи със зрителни проблеми и е победител в конкурса за социални предприемачи „Промяната“ 2018/2019. Той осигурява пълни стипендиантски програми за 6-месечно музикално образование на 19 незрящи деца и младежи. Благодарение на проекта музикални педагози са преминали през обучителен курс за по-ефективна работа с незрящи, закупено е оборудване за музикален кабинет, специализиран софтуер и музикални инструменти и е организиран онлайн конкурс за подбор на стипендианти. Избраните младежи са получили безплатни музикални уроци и индивидуални репетиции, а двама от стипендиантите са изнесли концерт пред повече от 300 души. По този начин младите участници в проекта са получили възможност да се усъвършенстват и да бъдат окуражавани да се занимават с това, което харесват.

Наградата за европейски гражданин на Европейския парламент

От 2008 г. насам годишната Награда за европейски гражданин се присъжда на граждани и организации за изключителни постижения в следните области:

  • действия за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство и по-добрата интеграция между гражданите на държавите членки или за подпомагане на трансграничното или транснационалното сътрудничество в рамките на Европейския съюз;
  • дейности, включващи дългосрочно трансгранично или транснационално сътрудничество в областта на културата, което допринася за укрепването на европейския дух;
  • проекти, свързани с темата на текущата Европейска година;
  • дейности, които дават конкретен израз на ценностите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Досегашните лауреати на Наградата за европейски гражданин на ЕП от България са:

2018 г. – Архимандрит Партений Фидановски;

2016 г. – Мариана Пенчева и Иван Николов;

2015 г. – Народно читалище „Бъдеще сега 2006“;

2014 г. – Доброволците от СУПЦ Варна и журналистът Христо Христов;

2013 г. – Акад. Валери Петров и д-р Милен Врабевски;

2012 г. – Петър Петров, механик на кораба „Коста Конкордия“.