skip to content
 
 
 

Други полезни контакти

Полезни контакти в медийните отдели на Европейския парламент

Hotline-Newsdesk

Hotline-Newsdesk помага на журналистите да намерят точна информация за техните репортажи или програми, посветени на Европа.
Тел. +32 2 284 28 00 (Брюксел)
Тел. +33 3 88 17 28 00 (Страсбург)
E-mail: hotlinenewsdesk@europarl.europa.eu
Уебсайт: http://www.europarl.europa.eu/news/bg/contacts-and-services/20140409SRV43027/hotline-newsdesk

Europe by Satellite (EbS)

Europe by Satellite (EbS) е агенцията за телевизионни новини на Европейския съюз.  На сайта на EbS можете да следите он-лайн пленарните сесии, прес-конференции, заседания и др.
Уебсайт: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm  

Фотослужба

Фотослужбата предоставя богата колекция от снимки, които илюстрират живота на Европейския парламент, както и неговото минало.
Тел. +32 2 284 28 96 (Брюксел)
Тел. +33 3 88 17 47 98 (STR) (Страсбург)
E-mail: photobookings@europarl.europa.eu
Уебсайт: http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2123&menu=booking

Резервиране на радиотехника

Тел: +32 2 284 44 01 (Брюксел)
+33 3 88 17 44 42 (Страсбург)
E-mail: radiobookings@europarl.europa.eu
Уебсайт: http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=73&menu=booking

Център за резервация на телевизионна техника

avplanning@europarl.europa.eu
Тел: +32 2 284 20 10 (Брюксел)
Тел: +33 3 88 17 48 10 (Страсбург)
Факс:  +32 2 230 12 06 (Брюксел)
Уебсайт: http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2013&menu=booking