skip to content
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Европейските програми за финансиране на младежки дейности дават добри възможности за проява на гражданска активност (видео)

 .
21/03/2022
 .

На 17 март 2022 г. Бюрото на Европейския парламент в България проведе уебинар на тема „Възможности за европейско финансиране за младежи и младежки организации“, на който бяха представени някои от възможностите за кандидатстване по европейски проекти и програми, подходящи за младежи.

 .
Уебинарът бе насочен към членовете на общността „Заедно за ЕС“.Уебинарът бе насочен към членовете на общността „Заедно за ЕС“.
Уебинарът бе насочен към членовете на общността „Заедно за ЕС“.
 .

Уебинарът се проведе в Zoom и бе насочен към членовете на общността „Заедно за ЕС“, за да ги запознае с някои от програмите на ЕС за младежки дейности и да им даде възможност да зададат въпросите си към организациите, които ги управляват. Модератор на срещата бе Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България.

Анжелина Христова, експерт от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) представи програмата „Еразъм+“, която има за цел да засили младежката мобилност и да насърчи културния диалог и обучение, да развие уменията и нагласите на младите и да утвърди европейските ценности. Програмата предлага различни видове дейности за професионално развитие като учебни визити, обмен на млади работници и своеобразни обучения в многобройни сфери. Дейностите се извършват на териториите на страните участници в програмата, а дейностите по програмата  продължават от 2 до 60 дни, без възрастови ограничения.

Европейският корпус за солидарност, представен от експерта в ЦРЧР Михаил Лалов, включва проекти, свързани с индивидуално и групово доброволчество, които носят положителна добавена стойност  за  участниците, организациите и общностите. Участие могат да заявят както младежи, така и организации, които имат подадена кандидатура за Знак за качество за водеща организация. Желаещите да кандидатстват за индивидуално доброволчество могат да го направят в Центъра за развитие на човешките ресурси.

 .
Йелена Магермейн от Европейската комисия се включи онлайн в събитието.Йелена Магермейн от Европейската комисия се включи онлайн в събитието.
Йелена Магермейн от Европейската комисия се включи онлайн в събитието.
 .

Пенка Цветкова от Фондация „Бикоуз в помощ на благотворителността“ представи „Еразъм за млади предприемачи“ − трансгранична програма за обмен, която предоставя на нови или бъдещи предприемачи възможността да се учат от опитни бизнесмени, които управляват малки предприятия в други държави, включени в програмата. За да отговорите на условията за участие в Програмата, се изисква да сте млад предприемач, да имате добре развит бизнес план и бизнесът ви да не е на повече от 3 години. Програмата предоставя и възможност за помощ при развиване на бизнес плана и напътствия за документите, които трябва да предоставите.

Йелена Магермейн от Европейската комисия запозна присъстващите с най-важните цели и направления на програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV). Програмата финансира дейности, свързани с обучения, информационни кампании, развиване на научна дейност и конференции, като главната цел е развитието на НПО организации и засилването на общоевропейската свързаност. Основни бенефициенти по програмата са организации за гражданското общество, както и публични предприятия и международни организации. Финансирането се осигурява чрез грантове, отпуснати от ЕК, както и чрез обявяването на обществени поръчки за услуги и финансови възнаграждения, осигурени от ЕК след спечелването на конкурс.

Може да гледате целия уебинар във видеото, а по-долу ще намерите полезни линкове и презентациите, показани по време на събитието.

 .

 .
Програма „Еразъм+“
Европейски корпус за солидарност
Еразъм за млади предприемачи
Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV)