skip to content
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Европейският парламент в България отбелязва 8 март с онлайн изложбата „Равенството е сила“

 .
05/03/2021
 .

Изложбата „Равенството е сила“, организирана от Бюрото на Европейския парламент в България по повод Международния ден на жената, представя 20 плаката на творци от цял свят и може да бъде разгледана от 6 до 31 март 2021 г. онлайн или на фасадата на Дома на Европа в София.

 .
Изложбата може да бъде разгледана между 6 и 31 март онлайн или на фасадата на Дома на Европа в София.Изложбата може да бъде разгледана между 6 и 31 март онлайн или на фасадата на Дома на Европа в София.
Изложбата „Равенството е сила” може да бъде разгледана между 6 и 31 март онлайн или на фасадата на Дома на Европа в София.
 .

Една година след избухването на пандемията от COVID-19, нейните социални и икономически последици могат да окажат дългосрочно въздействие върху равенството между половете, заплашвайки постигнатия напредък и потенциално изтласквайки милиони жени и момичета под прага на бедността не само в Европа, но и по света. През 2021 г. Европейският парламент отбелязва Деня на жената, като отдава почит на жените на предна линия в борбата с COVID-19 и на всички, засегнати от кризата.

Изложбата „Равенството е сила“, организирана от Бюрото на Европейския парламент в България със съдействието на креативното студио за социално въздействие Fine Acts, цели със силата на изкуството да привлече общественото внимание към факта, че кризата, породена от COVID-19, засяга жените и мъжете по различен начин и откроява, а в някои случаи и задълбочава, съществуващите неравенства между половете.

 .
12 от творбите са изложени на фасадата на партерния етаж на Дома на Европа в София (ул. „Г.С. Раковски“ 124) от 6 до 31 март 2021 г.12 от творбите са изложени на фасадата на партерния етаж на Дома на Европа в София (ул. „Г.С. Раковски“ 124) от 6 до 31 март 2021 г.
12 от творбите са изложени на фасадата на партерния етаж на Дома на Европа в София (ул. „Г.С. Раковски“ 124) от 6 до 31 март 2021 г.
 .

В центъра на вниманието на 20-те плаката, създадени от творци от цял свят под свободен лиценз, са теми, разглеждани от Европейския парламент, свързани с въздействието на пандемията от COVID-19 върху жените, мерки за защита на правата им и насърчаване на равенството между половете, гарантиране на равно участие и равни възможности на пазара на труда (включително равно заплащане) и постигане на балансирано представителство на половете в процеса на вземане на решения и в политиката.

Изложбата „Равенството е сила“ на Бюрото на Европейския парламент в България може да бъде разгледана онлайн, а дванайсет от творбите ще бъдат изложени на фасадата на партерния етаж на Дома на Европа в София (ул. „Г.С. Раковски“ 124) от 6 до 31 март 2021 г.

 .
Всички творби могат да бъдат разгледани и в онлайн изложбено пространство.Всички творби могат да бъдат разгледани и в онлайн изложбено пространство.
Всички творби могат да бъдат разгледани и в онлайн изложбено пространство.
 .

Всяка от избраните творби в изложбата е придружена от текст от документ, приет от Европейския парламент, хвърлящ светлина върху важните проблеми на равенството и отражението на пандемията върху жените:

•    Жените са в по-голяма степен изложени на риск от заразяване с вируса поради тяхното непропорционално високо представителство сред персонала на първа линия в основните сектори по време на настоящата криза. По-голямата част от персонала, предоставящ основни услуги в настоящата криза в ЕС, са жени, включително 76% от здравните работници, 82% от касиерите и 93% от работещите в сферата на грижите за деца и учителите.

•    Наблюдава се тревожно нарастване на домашното насилие. Още преди пандемията всяка пета жена в ЕС е била засегната от домашно насилие, а по време на пандемията броят им се е увеличил поне с 30 процента. Мерките за изолация затрудняват лицата, които са жертви на насилие от страна на интимния партньор, да потърсят помощ, тъй като те често са изолирани заедно със своите насилници. В същото време засиленото използване на интернет доведе до увеличаване на тормоза и насилието, основано на пола, в дигиталното пространство.

•    Разликите в заплащането, пенсиите и полагането на грижи между жените и мъжете са важни фактори за феминизирането на бедността. В сравнение с мъжете, жените обикновено прекарват на седмица 13 часа повече в безвъзмездно полагане на грижи и извършване на домакинска работа. Дистанционната работа от вкъщи не може да бъде заместител на услугите за гледане на деца.

 .
Онлайн изложбено пространство към изложбата „Равенството е сила”
Европейският парламент и Международният ден на жената през 2021 г.