skip to content
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

ЕС е способен да наложи строги правила в областта на изкуствения интелект, към които другите държави да се придържат

29/11/2020
 .

Евродепутати и експерти обсъдиха заедно с представители на българските медии значението на изкуствения интелект в дигиталната ера и стремежите на ЕС да изработи набор от правила, които да подсигурят неговото безопасно експлоатиране и ефективното управлението на неговите възможности и потенциални заплахи.

 .
Европейският съюз вече подготвя първия си набор от правила за управление на възможностите и заплахите от изкуствения интелект.Изкуствен интелект - медиен уебинар, Бюро на ЕП в България
ЕС е способен да наложи строги правила в областта на изкуствения интелект, към които другите държави да се придържат.
 .

На 27 ноември се проведе уебинар за журналисти на тема „Изкуствен интелект: възможности, предизвикателства и етика“. Виртуалното събитие, организирано от Бюрото на Европейския парламент в България, даде възможност на представители на българските медии да научат повече за визията и законодателните планове на европейските институции по отношение на изкуствения интелект (ИИ) и новите технологии.

Във виртуалната дискусия се включиха Драгош Тудораке (Обнови Европа, Румъния), председател на специалната комисия на ЕП по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера, Ева Майдел (ЕНП, България), член на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на специалната комисия по въпросите на изкуствения интелект, Джеймс Ийгър - старши консултант в Центъра за стратегии и услуги за оценка на въздействието - Обединено кралство, и съавтор на проучването „Възможности на изкуствения интелект“, и Ясмина Якимова - пресаташе в пресслужбата на ЕП.

Европейският парламент е първата институция, която прави значителни стъпки в процеса на изработване на правила и регламенти в областта на ИИ, като главните цели са да бъдат предпазени гражданите и техните демократични права и същевременно европейската икономика да се възползва от възможностите, които предоставят новите технологии.

По време на дискусията панелистите многократно подчертаха значимостта на анализирането на възможностите и рисковете, които ИИ предоставя и нуждата от създаване на законодателна рамка. Според Джеймс Ийгър ключов елемент е това, че ИИ е много гъвкава технология, която може да намери безкрайно много приложения. Оптимизиране на производителността, проверка на качеството, използвайки софтуери за виртуална реалност, управлявани от ИИ с цел обучение на персонала, са само малка част от разнообразните приложения на ИИ.

Ийгър посочи като основни предизвикателства, включително за България и малкия и среден бизнес, липсата на ноу-хау, липсата на стратегия как да се приложи ИИ, липсата на инвестиции, проблеми с ресурсите, преквалифициране на персонала, който бива заместен от ИИ технологии, както и културната съпротива в рамките на компаниите.

От глобална гледна точка етичните и правни предизвикателства са свързани със съчетаването на киберсигурност и устойчивост, предпазването на личните данни, както и проблеми, свързани с дискриминация и пристрастия срещу определени групи потребители.

Според проучването, което Ийгър представи, ЕС е с изравнени сили с Китай и САЩ що се отнася до намирането на клалифициран ИИ персонал, B2B приложения, здравеопазване, енергия и земеделие, но изостава от световното състезание що се отнася до наличност на капиталово финансиране и систематично развитие на ИИ. Изследването засяга и регулаторните мерки, които са взети. От 5 години се наблюдава изработването и приемането на незаконодателни документи, етически кодекси на поведение и рамки. През последните 2 години ЕС заема твърда позиция относно необходимостта от целенасочени действия, като през февруари беше публикувана „Бяла книга за изкуствения интелект“ на ЕК.

Един от основните приоритети на ЕС е цифровизацията, като целта е да се превърнем в модел на световно ниво, отбеляза Ясмина Якимова. През октомври Европейският парламент гласува три доклада, свързани с гражданската отговорност за ИИ, правата на интелектуална собственост за разработване на технологии с ИИ и етичните аспекти, свързани с ИИ. В началото на 2021 година се очаква ЕС да представи законодателство в сферата на изкуствения интелект, като идеята е да се избегнат фрагментираните национални подходи и да се въведат общоевропейски правила.

Драгош Тудораке отбеляза, че това, което наблюдаваме, е само началото на цял един процес на „събуждане“ и „трансформация“: „Пандемията и последвалата криза се превърна в изражение на европейското лидерство. На първо място е създаването на нова визия и стратегия на ниво ЕС, за да можем да сме съпоставими с останалия свят. На ниво държави членки все повече правителства създават стратегии, но мнозина съзнават, че не могат да се справят сами и все повече насочват поглед към Брюксел... Имаме правила, имаме визия, но трябва да имаме и пари. Трябва да инвестираме повече в обучението на гражданите в новите професии“, отделяза Тудораке. Според него освен европейско лидерство и сътрудничество са необходими доверие и холистичен подход: „За да бъде осъществена тази дългосрочна визия, са необходими правила във формата на регулаторна рамка, в центъра на която трябва да стои човекът и неговите права. Ето защо доверието ще бъде ключово.“

Що се отнася до финансирането, Тудораке изрази мнение, че има сериозна липса на средства на ниво ЕС, което е и причината да се налага да наваксваме в сравнение с други континенти.

Друг компонент, който заслужава особено внимание, е обучението и преквалифицирането на кадри. Въз основа на тези основни точки, Тудораке обобщи трите основни задачи пред ЕС в контекста на ИИ:

  • подкрепа на таланти в сфрерата на ИИ;
  • образование за уменията на бъдещето;
  • масово възприемане на базисни умения за употребата на ИИ.

Ева Майдел подчерта нуждата от надеждни системи, които се изработват и използват по определена рамка от правила, етични норми и стандарти на високо ниво. Такива системи биха спечелили доверието на гражданите и те биха започнали да се възползват все повече от възможностите, които изкуствения интелект предоставя. Ева Майдел и колегата ѝ Драгош Тудораке се обединиха около позицията, че ЕС е способен да изработи строги правила в областта на изкуствения интелект, които са достатъчно добри, за да бъдат използвани като модел и от другите държави, като дадоха пример с налагането на GDPR.

Допълнителна информация:

 .
Проучване на ЕП „Възможности на изкуствения интелект“
Прессъобщение на ЕП: Парламентът проправя пътя към първите правила на ЕС за изкуствения интелект
Правила за изкуствения интелект: какво иска Европейският парламент
Резолюция на ЕП: Режим на гражданска отговорност за изкуствения интелект
Резолюция на ЕП: Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект
Резолюция на ЕП: Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии
Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера