skip to content
 

Програма за училища посланици

 .

Дирекцията за бюрата за връзка на Европейския парламент прилага образователна програма, която е насочена към ученици от средни и професионални училища. Тази образователна инициатива се нарича Програма за училища – посланици на Европейския парламент.

 .
През настоящата учебна година Бюрото на Европейския парламент ще поощри избрани сертифицирани училища и ще им даде шанс да спечелят пътуване до Страсбург. Лого на Програмата за училища – посланици на Европейския парламент
Училищата – посланици на ЕП, получават информация за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство, и се запознават с ролята, която ЕП играе в европейския процес на вземане на решения.
 .

Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Програмата за училища посланици се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Цел, която трябва бъде постигната с течение на годините, е развиването на дълготрайни взаимоотношения и партньорства между училищата и Бюрото на ЕП, както и създаването на устойчива мрежа от учители като разпространители на знание за ЕС.

Учениците и учителите, които участват и изпълняват Програмата, ще получат информация за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство, и ще се запознаят с ролята, която ЕП играе в европейския процес на вземане на решения. Целта е да се гарантира, че младите хора са добре запознати с възможностите за реализация, които им предоставя ЕС, както и че разбират важността на демократичния процес и гласуването на национални и европейски избори.

Учебната програма за училища – посланици на Европейския парламент, се ръководи от най-малко един преподавател за всяко участващо училище, който се избира от самото училище. За тези преподаватели ще бъдат осигурени встъпително и задълбочено обучения за това как работи Програмата, за ролята и дейностите на Европейския парламент, за това как да се преподава по въпроси, свързани с ЕС, и други подобни теми. Освен това на учителите ще бъдат предоставени специализирани учебни материали, до които ще имат достъп единствено участниците в Програмата.

 .

 .

Участващите училища ще бъдат оценявани веднъж годишно на място или от разстояние. При посещение на място може да присъства и служител на Бюрото на Европейския парламент. По време на посещението в разговори със старшите и младшите посланици ще се определи до каква степен участващото училище е изпълнило основните критерии за придобиване на статут на „Училище посланик на Европейския парламент“. Ако училището е отговорило на изискванията, то бива сертифицирано и получава плакет, който може да бъде изложен на видно място в сградата на училището. Посланиците получават сертификати за своето участие.

Всички участващи в Програмата училища, старши и младши посланици получават достатъчно количество общи и специализирани информационни материали. На учениците от най-добре представилите се училища ще бъде предложено пътуване до Страсбург в рамките на програма „Евроскола“ на ЕП, а най-активните преподаватели ще бъдат поканени да участват в организирани в Брюксел семинари.

Единственият начин за подаване на заявка за участие в Програмата за училища – посланици на Европейския парламент, е попълването на онлайн формуляр за кандидатстване. Събирането на кандидатури обикновено започва непосредствено преди началото на всяка учебна година. Условията, критериите и крайните срокове се обявават на страницата на Бюрото на ЕП в България, както и с индивидуални имейли до всички училища със среден курс на обучение в страната.

 .
 

Полезни връзки

 .
Програма за училища – посланици на Европейския парламент - официална страница
Програма за училища – посланици на Европейския парламент - учебни материали
 .
 

Последни новини от Програмата за училища посланици

 .
Програмата за училища – посланици на ЕП, се разширява с 10 нови училища през учебната 2021/2022 година
Добри практики и специални заслуги в Програмата за училища – посланици на ЕП, през 2020/2021 година
Програмата за училища – посланици на Европейския парламент, през учебната 2020/2021 година
Училища посланици на месец май 2021 г.
Училища посланици на месец април 2021 г.
Училища посланици на месец март 2021 г.
Училища посланици на месец февруари 2021 г.
Училища посланици на месец януари 2021 г.
Креативност и новаторство на училищата посланици по време на пандемията
Най-активни училища посланици от началото на учебната 2020/2021 година
Уебинари за училищата – посланици на ЕП, през ноември и декември 2020 г.
Програмата за училища – посланици на ЕП, се разширява с 10 нови училища
Промени в Програмата за училища – посланици на Европейския парламент, от началото на учебната 2020/2021 година
 .
 
Програма за училища – посланици на Европейския парламент.
Общи изводи от изпълнените дейности в рамките на Програмата за училища – посланици на Европейския парламент, през учебната 2016/2017 година. Примери за конкретни дейности и добри практики.