skip to content
 
 
 

Програма за училища посланици

 .

Дирекцията за бюрата за връзка на Европейския парламент прилага образователна програма, която е насочена към ученици от средни и професионални училища. Тази образователна инициатива се нарича Програма за училища посланици на Европейския парламент.

 .
През настоящата учебна година Бюрото на Европейския парламент ще поощри избрани сертифицирани училища и ще им даде шанс да спечелят пътуване до Страсбург. Лого на Програмата за училища посланици на Европейския парламент
Училищата посланици на ЕП получават информация за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство, и се запознават с ролята, която ЕП играе в европейския процес на вземане на решения.
 .

Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Програмата за училища посланици се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Цел, която трябва бъде постигната с течение на годините, е развиването на дълготрайни взаимоотношения и партньорства между училищата и Бюрото на ЕП, както и създаването на устойчива мрежа от учители като разпространители на знание за ЕС.

Учениците и учителите, които участват и изпълняват Програмата, ще получат информация за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство, и ще се запознаят с ролята, която ЕП играе в европейския процес на вземане на решения. Целта е да се гарантира, че младите хора са добре запознати с възможностите за реализация, които им предоставя ЕС, както и че разбират важността на демократичния процес и гласуването на национални и европейски избори.

Учебната програма за училища посланици на Европейския парламент се ръководи от най-малко един преподавател за всяко участващо училище, който се избира от самото училище. За тези преподаватели ще бъдат осигурени встъпително и задълбочено обучения за това как работи Програмата, за ролята и дейностите на Европейския парламент, за това как да се преподава по въпроси, свързани с ЕС, и други подобни теми. Освен това на учителите ще бъдат предоставени специализирани учебни материали, до които ще имат достъп единствено участниците в Програмата.

 .

 .

Участващите училища ще бъдат оценявани веднъж годишно на място или от разстояние. При посещение на място може да присъства и служител на Бюрото на Европейския парламент. По време на посещението, в разговори със старшите и младшите посланици ще се определи до каква степен участващото училище е изпълнило основните критерии за придобиване на статут на „Училище посланик на Европейския парламент“. Ако училището е отговорило на изискванията, то бива сертифицирано и получава плакет, който може да бъде изложен на видно място в сградата на училището. Посланиците получават сертификати за своето участие.

Всички участващи в Програмата училища, старши и младши посланици получават достатъчно количество общи и специализирани информационни материали. На учениците от най-добре представилите се училища ще бъде предложено пътуване до Страсбург в рамките на програма „Евроскола“ на ЕП, а най-активните преподаватели ще бъдат поканени да участват в организирани в Брюксел семинари.

Единственият начин за подаване на заявка за участие в Програмата за училища посланици на Европейският парламент е попълването на онлайн формуляр за кандидатстване. Събирането на кандидатури обикновено започва непосредствено преди началото на всяка учебна година. Условията, критериите и крайните срокове се обявават на страницата на Бюрото на ЕП в България, както и с индивидуални имейли до всички училища със среден курс на обучение в страната.

 .
 

Полезни връзки

 .
Програма за училища посланици на Европейския парламент - официална страница
Програма за училища посланици на Европейския парламент - учебни материали
 .
 

Последни новини от Програмата за училища посланици

 .
Училища посланици за месец януари 2021 г.
Креативност и новаторство на училищата посланици по време на пандемията
Най-активни училища посланици от началото на учебната 2020/2021 година
Уебинари за училищата посланици на ЕП през ноември и декември 2020 г.
Програмата за училища посланици на ЕП се разширява с 10 нови училища
Промени в Програмата за училища посланици на Европейския парламент от началото на учебната 2020/2021 година
 .
 
Програма за училища посланици на Европейския парламент.
Общи изводи от изпълнените дейности в рамките на Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2016/2017 година. Примери за конкретни дейности и добри практики.