skip to content
 
 
 

Среща на европейската младеж (EYE)

 .

Срещата на европейската младеж (наричана още „Европейско младежкото събитие“ или EYE) дава възможност гласът на хиляди млади европейци да бъде чут в Европейския парламент в Страсбург.

 .
Рекорден брой от над 8000 младежи ще присъстват на третото издание на Европейското младежко събитие (EYE2018) в сградите на Европейския прламент в Страсбург на 1 и 2 юниМлада жена, участник в Европейското младежко събитие, пред катедралата във френския град Страсбург
В Срещите на европейската младеж традиционно участват близо 8000 младежи с визия за бъдещето на нашия континент.
 .

По време на събитието, което се провежда веднъж на две години през месец май, се обменят идеи и се обсъждат нови перспективи, свързани с младежта, развиват се иновативни решения на въпроси, свързани с бъдещето, провеждат се срещи с лица, отговорни за вземането на решенията в ЕП, както и с представители на ЕП с широк професионален опит. През септември темите, засегнати по време на събитието, биват предоставени на членовете на ЕП. От октомври до края на ноември се провеждат Европейските младежки изслушвания, по време на които участници в семинара имат възможност да представят конкретни идеи пред различни парламентарни комисии, както и да получат отговори от членове на ЕП.

 .
Към официалната страница на Европейското младежко събитие (EYE)