skip to content
 
 
 

За нас

 .

Европейският парламент има свои бюра в столиците на всички държави членки на ЕС. Бюрото на ЕП в България е създадено с цел да предоставя информация на гражданите, медиите, неправителствените и младежките организации, държавната и общинските администрации за ролята на ЕП, и в по-общ аспект - на Европейския съюз.

 .

Приоритетите в нашата дейност са:

• да информираме гражданите;
• да отговаряме на Вашите въпроси;
• да улесняваме връзките между гражданите и членовете на Европейския парламент;
• да организираме публични събития и граждански форуми;
• да поддържаме тесен контакт с медиите;
• да помагаме при посещения на делегации на Европейския парламент в България;
• да подпомагаме програмите на Европейския парламент, насочени към младежите;
• да организираме културни събития;
• сътрудничество с други институции.

С цел установяване на тясна връзка между българските граждани и членовете на Европейския парламент Бюрото на ЕП в България организира тематични конференции, граждански форуми и семинари. По време на гражданските форуми в открита дискусия по дадена тема с членове на ЕП, българските граждани могат да изказват своите позиции и очаквания, да задават въпроси, да търсят път към общо решаване на проблеми от регионално и национално значение.

Връзките с медиите са наш приоритет. Именно поради това Бюрото на ЕП в България:

• разпространява съобщения за печата относно работата на ЕП и Бюрото на ЕП в България;
• спомага за достъпа на журналисти до пленарните сесии на ЕП и им съдейства за отразяването на неговата дейност;
• организира пресконференции и обучителни семинари за журналисти;
• улеснява контакта им с членовете на ЕП.

 .
 

За контакти:

ул. "Георги С. Раковски" №124
София 1000
тел. (02) 985 35 45
epsofia@europarl.europa.eu  

Следвайте ни във Facebook:Следвайте ни в Twitter:


 .
 
 .

Служители:

 
Теодор СтойчевСнимка Теодор Стойчев
Теодор Стойчев

Теодор Стойчев
Ръководител
teodor.stoychev@europarl.europa.eu

 
Таня ЧунтоваСнимка Таня Чунтова
Таня Чунтова

Таня Чунтова
Връзки с обществеността
tanya.chuntova@europarl.europa.eu

 

Жени Колева
Връзки с обществеността
zheni.koleva@europarl.europa.eu

 
Биляна ЦърноречкаСнимка Биляна Църноречка
Биляна Църноречка

Биляна Църноречка
Пресаташе
biliana.tzarnoretchka@europarl.europa.eu

 

Калина Върбанова
Пресаташе
kalina.varbanova@europarl.europa.eu

 
Петко Хр. ПетковСнимка Петко Хр. Петков
Петко Хр. Петков

Петко Хр. Петков
Асистент
petko.petkov@europarl.europa.eu

 

Хрипсиме Тумаян
Асистент
hripsime.toumaian@europarl.europa.eu