skip to content
 
 
 
Търгове
Търгове
 .

Търгове

 .

На тази страница ще откриете информация за обществените поръчки, провеждани от Бюрото на Европейския парламент в България.

 .
Покана за набиране на предложения за грантово съфинансиране на дейности на организации: краен срок – 30 септември 2020 г.
 .
Покана за набиране на предложения за грантово съфинансиране на медии: краен срок – 31 юли 2020 г.
 .
Обществена поръчка за осигуряване на експертни познания в областта на паричния диалог 2019 г.
 .
Търг за услуги за медиен мониторинг и анализ в България 2019 г.
 .
Обществена поръчка за осигуряване на експертни познания в областта на съдебното сътрудничество 2018 г.
 .
Обществена поръчка за осигуряване на експертни познания в областта на външната политика от 2019 до 2024 г.
 .
Обществена поръчка за организиране на комуникационни и информационни дейности 2018 г.
 .
Покана за набиране на предложения за грантово съфинансиране на събития юли 2018 г.
 .
Покана за партньорство за грантово финансиране в областта на медиите: краен срок – 20 август 2018 г.
 .
Покана за партньорство за грантово финансиране в областта на медиите: краен срок – 28 февруари 2018 г.
 .
Търгове.
Европейският парламент планира да възложи обществена поръчка за услуги и доставки, свързани с комуникационните дейности на Информационното бюро на Европейския парламент в България. Поръчката ще бъде разделена на пет обособени позиции (3 подпозиции за позиция 3) в това число кетъринг, връзки с обществеността, графичен дизайн/ отпечатване/ изготвяне на информационни материали, работа по записване/ редактиране, специални мероприятия, свързани с комуникационни дейности.