skip to content
 

За посетители

 .

Тук ще намерите всичко, което трябва да знаете за посещенията в Бюрото на Европейския парламент в България, в Дома на Европа в София, както и в сградите на ЕП в Брюксел и Страсбург.

 .
Домът на Европа на ул. „Г. С. Раковски“ в София
Домът на Европа домакинства безплатно събития (конференции, семинари, дебати, презентации и др.) на външни организации, посветени на европейските политики, функционирането на ЕС, приоритетите на институциите на ЕС и др.
Пълна зала по време на публично събитие в Дома на Еворпа
С цел установяване на тясна връзка между българските граждани и членовете на Европейския парламент Бюрото на ЕП в България организира тематични конференции, граждански форуми и семинари. По време на всички събития, в открита дискусия по дадена тема с членове на ЕП, българските граждани могат да изказват своите позиции и очаквания, да задават въпроси, да търсят път към общо решаване на проблеми от регионално и национално значение.
Домът на Европа
Бюрото на Европейския парламент в България е създадено не на последно място, за да бъде отправна точка за гражданите, които искат да получат повече информация за работата на Парламента от първа ръка. Готови сме да Ви посрещнем в Дома на Европа и да отговорим на Вашите въпроси, свързани с дейността на нашата институция. В Дома на Европа също така функционира и Информационен център, който е на Ваше разположение за всички други питания, които са част от дневния ред на Европейския съюз, но не са свързани пряко с ЕП.
Домът на Европа в София - част от интериора
Бюрото на Европейския парламент в България със съдействието на Информационния център на ЕС, както и Европейският парламент в Брюксел и Страсбург предлага образователни и опознавателни сесии за групи. Те запознават посетителите с работата на европейските институции и предоставят обща информация за Парламента и ЕС.
Европейският парламент в Страсбург.
Европейският парламент е разположен в Страсбург, Люксембург и Брюксел. По-голямата част от пленарните сесии се провеждат в Страсбург, въпреки че основните офиси на членовете на Европейския парламент са в Брюксел, а в Люксембург се намира част от администрацията.