skip to content
 
 
 

Домът на Европа

 .

Домът на Европа домакинства безплатно събития (конференции, семинари, дебати, презентации и др.) на външни организации, посветени на европейските политики, функционирането на ЕС, приоритетите на институциите на ЕС и др.

 .
Домът на Европа на ул. „Г. С. Раковски“ в СофияДомът на Европа на ул. „Г. С. Раковски“ в София
Домът на Европа на ул. „Г. С. Раковски“ в София
 .

Бележка към 13.10.2020 г.: Коронавирус COVID-19 се разпространява в различни региони по света, включително в Европейския съюз, и представлява заплаха за общественото здраве. По тази причина Европейският парламент предприе предпазни мерки.

Посещенията на Европейския парламент и събитията в сградите му се отменят с незабавно действие от 3 март до 30 ноември включително (с възможност за удължаване на срока). Това включва провеждането на събития в Дома на Европа.

Европейският парламент се надява, че ще можете да ни посетите в бъдеще и се извинява за евентуалните неудобства.

Искаме да Ви уверим, че това са мерки с временен характер. Парламентът наблюдава ситуацията в реално време и съответно обновява предприетите мерките.

Благодарим Ви за разбирането!

 

Молбите за организиране на събития и групови посещения следва да се подават най-малко 30 календарни дни преди планираната дата за провеждане на мероприятието.

За да заявите събитие или групово посещение, изпратете по пощата или по електронната поща официално писмо до ръководителя на Представителството на ЕК в България — г-н Огнян Златев (COMM-REP-SOF@ec.europa.eu) или до ръководителя на Бюрото на Европейския парламент в България — г-н Теодор Стойчев (epsofia@europarl.europa.eu), с копие до Информационния център на ЕС в София (infocentre@evropa.bg), или попълнете онлайн формуляр за заявка (https://ec.europa.eu/bulgaria/services/visits_bg). Залата не се предоставя за събития, организирани от политически партии.

В писмото включете:

–  пълно заглавие на събитието;

–  дата, начален и краен час на провеждането му (центърът не домакинства събития, продължаващи повече от един ден);

–  очакван брой посетители (максимум 150) и какви организации ще представляват те;

–  списък с имената на участниците (по възможност), по азбучен ред; този списък ще е необходим най-малко 48 часа преди започване на самото събитие, поради съображения, свързани с пропусквателния режим в сградата;

–  информация за програмата на събитието.

Организациите следва да предложат две дати на посещението/събитието, а изборът ще бъде направен от ръководителя на Представителството на ЕК или от ръководителя на Бюрото на ЕП в България в съответствие с програмата на конферентната зала за месеца.

Вашето събитие ще фигурира в календара на Информационния център на ЕС. Ако не желаете това, моля изложете съображенията си в заявителното писмо.

Събитията на Представителството на ЕК и на Бюрото на ЕП в България, в това число посещения на комисари и на ръководители от различните генерални дирекции на ЕК, евродепутати, ръководители от различните дирекции и отдели на ЕП и др., са с приоритет и могат да отменят събитията на външните организации, дори когато те вече са потвърдени.

 .
Конферентната зала в Дома на ЕвропаКонферентаната зала в Дома на Европа - общ план
Конферентната зала в Дома на Европа
 .

Домът на Европа Ви предлага:

Конферентна зала

1. Конферентната зала е с капацитет 120 седящи места.
2. Mаси с размер 80 х 160 см.
3. 120 стола с облегалка.
4. Видео, аудио и мултимедийно оборудване (без включена техническа поддръжка).

Помощна зала, която може да се използва за кетъринг, коктейл, паралелно събитие или други

1. Залата е с размер 200 м2.
2. Маси с размер 80 х 160 см.
3. Девет кръгли, високи (коктейлни) маси без покривки.
4. Бар-плот с размер 40 х 350 см.

Общата площ на конферентната и помощната зала е 423,85 м2.

 .
Конферентаната зала в Дома на ЕвропаКонферентаната зала в Дома на Европа - близък кадър на челото на залата
Конферентаната зала в Дома на Европа
 .

Практическа информация:

Представителството на ЕК, Бюрото на ЕП или Информационният център на ЕС (след одобрение от ЕК или ЕП) потвърждават възможността за провеждане на събитие/посещение.

След запазването на конферентната зала, екипът на Информационния център осигурява нужното съдействие, организация и логистика, като работи в тясно сътрудничество и в координация със съответните отдели на Представителството на ЕК и на Информационното бюро на ЕП. Осъществява връзка с външните организации относно спазването на тук посочените правила.

В дните, в които има повече от едно събитие на ден, дежурната хигиенистка почиства тоалетните помещения, подовите настилки и бар плотовете, след кетъринг в паузата между две събития. Служителите на Информационния център на ЕС имат грижа за проветряването на помещенията, както и за логистиката на кетъринга и почистването след него, упътването на гражданите към Информационния център на ЕС, гардеробните и WC помещенията, както и към централния изход на сградата. Всички организатори се задължават да предадат преди напускането си залата в същия вид, в който са я получили. При неспазване на това изискване, последващо искане за ползване на залата ще бъде отказано.

Всички външни организации се съгласяват, че съгласно тези условия за ползване на конферентната зала, същo така носят материална отговорност за нанесени щети на оборудването, включително повреда или липса на кабели и конектори за аудиовизуалното оборудване и др. технически пособия. При нанесени вреди или липси на имущество, съответните външни организации следва своевременно да ги възстановят. Отговорни за контрола на техническото оборудване и състоянието на залата след провеждане на публично събитие са служителите на Информационния център на ЕС.

 .
Помощна зала, която може да се използва за кетъринг, коктейл или паралелно събитиеПомощната зала в Дома на Европа - общ изглед
Помощната зала, която може да се използва за кетъринг, коктейл или паралелно събитие
 .

Правила:

1. Разположете събитието в периода понеделник - петък: 9:30 - 17:30 ч. Помислете и за организационното време, необходимо в началото и края му. При определянето на началния и крайния час на събитието следва да вземете предвид и необходимото време за монтаж на техниката, подредба на залата, подготовка на кетъринг и т.н. Достъпът до Дома на Европа (вкл. за техници) е възможен от 09:00 ч. сутрин до 18:00 ч. вечер.

2. Конферентната и изложбената зали са зони за непушачи.

3. Конферентната зала не разполага с технически обучен персонал за работа с озвучителната и аудио-визуалната апаратура. Ползват се услугите на външна професионална фирма за аудио-визуална техника, като външните организатори заплащат директно на фирмата за тази услуга за своя сметка. За Ваше улеснение служителите на Информационния център на ЕС могат да Ви насочат към фирми, с които вече сме работили успешно при провеждане на публични събития.

4. Необходимото пренареждане на конферентната зала, в това число маси, столове, телевизори, знамена със стойки, изложбени банери, разглобяване и сглобяване на плъзгащите се стени и др., се извършва от служителите на външна фирма за сметка на съответната организация, отговорна за събитието. След приключването му, организаторите са длъжни да подредят отново залата в първоначалния ѝ вид. Служителите на Информационния център на ЕС могат да Ви помогнат, като Ви предоставят контакти на фирми, с които вече успешно сме работили при организиране на публични събития.

5. Местата, на които можете да разположите плакати, пана с логото на организацията и т. н., са ограничени. Моля, проверете предварително възможностите за окачване. Не закачайте сами — потърсете съдействие от екипа на Информационния център.

6. Информационният център не предлага копирни и печатни услуги. Размножете печатните си материали предварително или се осведомете къде в близост до сградата на ул. „Г. С. Раковски“ 124 можете да копирате/принтирате.

7. Информационният център не може да Ви съдейства за кафе паузи и коктейли. Потърсете подходящ доставчик на напитки, храни и прибори. Оставете помещенията чисти след събитието.

8. Нанесени щети на оборудването на залите се заплащат от Вас.

9. Не се допуска организирането на събития, за участие в които се събира такса!

С искането за ползването на залата декларирам, че съм запознат с горепосочените правила и при одобрение на събитието/посещението се задължавам да ги изпълнявам при организирането на събития в Дома на Европа.

За контакти:
ул. "Георги С. Раковски" № 124
София 1000
тел. 02 985 35 45
Имейл: epsofia@europarl.europa.eu