skip to content
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Кандидатствайте за стаж в Генерална дирекция „Писмени преводи“

29/05/2019
 .

Българският отдел по писмени преводи в Европейския парламент кани всеки, който има интерес, да подаде своята кандидатура за 5-месечен обучителен период. Стажът е платен и се провежда в Люксембург, а срокът за кандидатстване е от 1 до 30 юни.

 .
Генералната дирекция „Писмени преводи“ на ЕП очаква Вашите кандидатури за стаж в Люксембург.Стаж по писмен превод в Европейския парламент
Генералната дирекция „Писмени преводи“ на ЕП очаква Вашите кандидатури за стаж в Люксембург.
 .

Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейския парламент (ЕП) е най-голямата преводаческа служба в света. Нейните служители работят в Люксембург и извършват висококачествени писмени преводи за членовете на ЕП и гражданите на ЕС от и на всички 24 официални езика на ЕС.

В рамките на стажовете „Робер Шуман“ на ЕП Българският отдел по писмени преводи отправя покана за кандидатстване за преводачески стаж. Стажантите с български език ще се присъединят към екипа и ще имат възможност да превеждат законодателни и други текстове в разнообразни тематични области от английски и други езици на български.

Какво предлага ДГ „Писмени преводи“:

 • Платен преводачески стаж – месечно възнаграждение и пътни разноски
 • Място на провеждане – Люксембург
 • Продължителност на стажа – 5 месеца с възможност за удължаване от 1 месец (1 октомври 2019 г. – 29 февруари 2020 г.)
 • Максимален брой стажанти – 4 през всеки 5-месечен период
 • Въвеждащо обучение за работа с най-новите софтуерни приложения за превод
 • Наставничество от преводачи от Българския отдел по писмени преводи
 • Практически опит в многоезична и многокултурна работна среда

Изисквания:

 • Завършено висше образование (минимум бакалавърска степен)
 • Филологическото образование не е задължително
 • Отлично владеене на български език
 • Много добро владеене на английски и френски – ниво С1/С2
 • Много добро владеене на друг чужд език измежду езиците на ЕС
 • Преводаческият опит и интересът към превода са предимство

Кандидатстване:

 • Онлайн на сайта на стажовете „Робер Шуман“ на ЕП: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
 • Срок за кандидатстване: 1 юни – 30 юни 2019 г.
 • Попълнете формуляра на английски или френски, а мотивационното си писмо напишете на български
 • Можете да кандидатствате едновременно и за четирите позиции: A, B, C и D
 • За допълнителни въпроси: Бюро за връзка на Европейския парламент в България, epsofia@europarl.europa.eu,
  тел. (02) 985 35 45
 .
Кандидатствайте онлайн тук от 1 до 30 юни