skip to content
 
 
 

Контакти в полза на медиите

Тази страница има за цел да улесни достъпа до всички новини от Европейския парламент по основните теми, обсъдени по време на парламентарните сесии или заседанията на комисиите. Тя също така предлага подробен наръчник с полезни контакти.

 .
 

Новини за  работата на Европейския парламент

Контакти в полза на медиитеПредставители на медиите
Контакти в полза на медиите

По-долу ви предлагаме серия връзки към официалния сайт на ЕП, където ще откриете информация по основните въпроси на дневен ред в Европейския парламент:

Полезни връзки

За контакти в Пресслужбата
Сътрудници на пресслужбата по области на политиката
Сътрудници на пресслужбата по езици
Пресаташета в държавите членки
Брифинги и пресконференции
Аудиовизуални услуги
Акредитация на медиите
Аудиовизуален отдел
  • Пресслужба на Председателя на ЕП
  • EuroparlTV
  • Сътрудници на пресслужбата по езици
  • Законодателна обсерватория
  • Аудиовизуални материали за професионалисти
  • EbS - новини от ЕС и архивна услуга с незаменима информация, пригодена за медийни професиналисти
  •