skip to content
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Национално младежко състезание за плакат за Европейските избори през 2014 г.

 
 .

РЕГЛАМЕНТ

Във връзка с предстоящите Европейски избори 2014 г. Национално сдружение на българските Европейски клубове – NABEC – със съдействието на Информационното бюро на Европейския парламент в София  и под патронажа на Европейския депутат д-р Андрей Ковачев организира национално младежко състезание за плакат на Европейските избори, 2014 г.

ИЗИСКВАНИЯ

1. Предложенията за плакат трябва:

 • Да включват информация за предстоящите избори за европейски депутати и послание към европейските гласоподаватели.
 • Да бъдат изготвени във файл за печат, позволяващ тяхното отпечатване на лист А2;
 • Да бъдат предоставени и във формат JPG, които ще бъде качени в галерия във Facebook за участие в гласуване на социалната мрежа.
 • Задължителен текст под черта: /име и възраст на автора/ ......................................................., Национално младежко състезание „Плакат - Европейски Избори, 2014” на NABEC и Информационното бюро на Европейския парламент в София, под патронажа на европейския депутат д-р Андрей Ковачев

2. Предложенията да се изпращат до обявения срок на ел.адрес: nabec.concurse@abv.bg  

 
 .
 
 .

УСЛОВИЯ

 • Авторите на материалите да бъдат на възраст 16-21 годишни.
 • Авторите да са съгласни техните материали да бъдат разпространявани.
 • Материалите да са авторски. Ако след публикуването им, има изявени претенции или спор за авторски права, те ща бъдат свалени от конкурса без предупреждение.
 • Допуска се участие с повече от един материал.

СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ

 • 13 ноември 2013 г. – 13 януари 2014 г. - подаване на материалите
 • 13 – 30 януари 2014 г. 23:59 - електронно гласуване (на база събрани likes в галерия) във facebook страницата на Информационното бюро на Европейския парламент в София https://www.facebook.com/epiosofia
 • Обявяване на победителите през февруари - участниците ще бъдат уведомени по email. Датата ще бъде обявена и на нашата Facebook страница.
 
 .

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИ

КОМИСИЯ, включваща преподаватели, експерти, младежки лидери ще оцени материалите на база следните КРИТЕРИИ:
1. Съответствие с темата на обявеното състезание – 10 т.
2. Усет и умения за изразяване на идея – 20 т.
3. Представяне на темата по интересен начин – 30 т.
4. Наличие на ясно и оригинално формулирано послание – 30 т.
5. Качество на файла – 10 т.

Комисията ще излъчи 3-ма победители, събрали най-много точки. От тях ще бъде излъчен ПЛАКАТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ, 2014  
Ще има номинация и за най-оригинално ПОСЛАНИЕ за ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ, 2014.  

ЕЛЕКТРОННОТО ГЛАСУВАНЕ НА FACEBOOK страницата на Информационното бюро на Европейския парламент в София ще даде възможност пък ще бъдат излъчени първите 3 предложения, събрали най-много подкрепа, като победителите на социалната мрежа.

 
 .

НАГРАДИ

 • Авторите на 3-те номинирани предложения от Комисията, на най-оригиналното послание и на 3-те, събрали най-голяма подкрепа в социалната мрежа, заедно с техните ръководители на Европейски клуб по покана на д-р Андрей Ковачев ще посетят Европейския парламент през 2014 г. и ще се запознаят с неговата структура и работа.
 • Номинираните плакати на националното състезание за Европейските избори, 2014 ще бъдат отпечатани и тиражирани с помощта на Информационното бюро на Европейския парламент.
 • Те ще бъдат включени в изложби на Информационното бюро на Европейския парламент в София през май 2014 г., както и на информационни събития на NABEC, и в Европейския парламент.
 • Авторите на номинираните материали ще получат информационни материали от Информационното бюро на Европейския парламент в София.