skip to content
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Обществена поръчка за организиране на комуникационни и информационни дейности

 .
16/11/2022
 .

Европейският парламент предвижда възлагане на обществена поръчка за спомагателни услуги за организиране на комуникационните и информационни дейности на Бюрото за връзка в България. Крайният срок за получаване на оферти е 16:00 часа българско време на 10 януари 2023 г.

 .
Домът на Европа на ул. „Г. С. Раковски“ в СофияДомът на Европа на ул. „Г. С. Раковски“ в София
Домът на Европа на ул. „Г. С. Раковски“ в София
 .

Целта на договора е да се предоставят помощни услуги за организиране на комуникационните и информационните дейности на Бюрото за връзка на Европейския парламент в България. Този договор засяга дейностите, извършвани от Бюрото на ЕП в България – в столицата или на регионално ниво. Услугите могат да бъдат заявени и за трансгранични дейности със съседни страни. Максималната продължителност на договора е 48 месеца.

В Портала за участие в търгове от европейските институции можете да намерите свързаната с настоящата обществена поръчка документация, която ще Ви предостави необходимата информация за евентуално представяне на оферта.

Ако проявявате интерес за участие в настоящата обществена поръчка, моля да представите оферта на един от официалните езици на Европейския съюз в рамките на посочения в поканата за представяне на оферти срок.

Преди крайния срок за представяне на офертите за получаване на допълнителна информация с единствена цел разясняване естеството на обществената поръчка оферентите, които желаят да получат допълнителна информация относно документите по поканата за представяне на оферти, трябва да представят своите въпроси единствено в писмена форма на следния адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12486 (секция „Въпроси и отговори“).

Цялата необходима информация относно настоящата обществена поръчка и всички необходими за представянето на оферта документи можете да намерите на следния адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12486.

 .
Данни на покана за участие в търг: Рамков договор за помощни услуги за организирането на комуникационни и информационни дейности на Бюрото за връзка на ЕП в България