skip to content
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Обществена поръчка за осигуряване на експертни познания в областта на паричния диалог

10/09/2019
 .

Европейският парламент обяви открита тръжна процедура за 10 индивидуални четиригодишни рамкови договора, предоставящи експертиза, свързана с паричния диалог.

 .
Целта на тази обществена поръчка е да подпомогне работата на ECONЕвро банкноти
Целта на тази обществена поръчка е да подпомогне работата на ECON
 .

Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) има нужда от професионални съвети в контекста на паричните диалози на Европейския парламент с Европейската централна банка (ЕЦБ), организирани четири пъти годишно.

Целта на поканата за участие в тази обществена поръчка е да подпомогне работата на ECON, като ѝ даде възможност да поръчва брифингови документи, придружени, ако е необходимо, с устно представяне по теми от икономическата и паричната политика.

Крайният срок за получаване на офертите е 1 октомври 2019 г., а прогнозният общ бюджет е 1 милион евро (за всички 10 индивидуални договора от рамковата услуга, взети заедно). Продължителността на всеки договор е 12 месеца, а удължаване е възможно до максимум четири години.

Европейският парламент очаква с нетърпение да получи Вашата оферта. За приложимата процедура и крайни срокове (1 октомври 2019 г.), моля, вижте раздел В от Правилата за обществената поръчка (Rules for Tendering – правила за подаване, съдържание и представяне на оферта за многократен рамков договор за услуга IP/A/ECONMD/FWC/2020-002).

За повече информация, моля посетете https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm.

Референтен номер: IP/A/ECONMD/FWC/2020-002.

 .
Повече информация за обществената поръчка
Комисията по икономически и парични въпроси (ECON)