skip to content
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Подобряването на качеството на въздуха зависи от общи усилия и желание за промяна на европейско, национално и местно ниво

 .
17/06/2021
 .

Необходимо е по-стриктно прилагане на настоящите правила и директиви на национално и местно ниво, подобряване на законодателството на европейско ниво, както и повишаване на информираността на гражданите, за да се повиши качеството на атмосферния въздух – до тези заключения стигнаха участниците в уебинара „Как да дишаме по-чист въздух? Европейски практики и решения“, организиран от Бюрото на Европейския парламент в България на 15 юни 2021 г.

 .
По време на първата част на събитието бяха представени текущите европейски политики за качество на въздуха и промените, за които настояват Европейският парламент и гражданите.По време на първата част на събитието бяха представени текущите европейски политики за качество на въздуха и промените, за които настояват Европейският парламент и гражданите.
По време на първата част на събитието бяха представени текущите европейски политики за качество на въздуха и промените, за които настояват Европейският парламент и гражданите.
 .

По време на онлайн събитието бяха представени текущите европейски политики за качество на атмосферния въздух, промените, за които настояват Европейският парламент и гражданите, и беше споделен опитът на регион Ломбардия, Италия и полския град Краков с мерки за намаляването на замърсяването на въздуха.

Хави Лопес (С&Д, Испания), докладчик по прилагането на директивите относно качеството на атмосферния въздух, подчерта важността на темата, защото качеството на въздуха е пряко обвързано със здравето на гражданите. Според него се наблюдава неравенство между различните европейски страни и техните граждани относно чистота на въздуха, който те дишат, и е необходимо да се предприемат и приложат ефективни мерки в градските райони, за да се намали концентрацията на парниковите газове.  Той изтъкна, че има нужда от нови инструменти и законодателни промени, които да съвпадат с изискванията на СЗО, за да се повиши качеството на атмосферния въздух.

Франсоа Уакенхут, началник отдел „Чист въздух“ в Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, представи данни за ЕС и България и посочи предизвикателствата, пред които те са изправени. Той дискутира предприетите мерки от Европейската комисия, но изтъкна значението и ролята на местните и национални власти, както и на гражданите за решаването на проблема. Според него основата трябва да се положи на местно ниво, като се вземат добрите примери и практики от други европейски страни и градове и се положат повече усилия за успешното им реализиране.

 .
Втората част на уебинара беше посветена на опита на регион Ломбардия, Италия и полския град Краков.Втората част на уебинара беше посветена на опита на регион Ломбардия, Италия и полския град Краков.
Втората част на уебинара беше посветена на опита на регион Ломбардия, Италия и полския град Краков.
 .

Стефан Димитров представи проекта AirBG.info за мониторинг на качеството на въздуха, на който той е съосновател и изтъкна проблемите с чистотата на въздуха в София и България, като предложи решения за справяне с тях. По думите му липсата на политическа воля и ефективни институционални мерки лежат в основата на продължителното запазване на ниското качество на въздуха в България и водят до редица здравни проблеми и по-висока смъртност в страната.

Проблемите, решенията и резултатите, постигнати в района на Ломбардия, обобщи и представи Гуидо Ланзани, началник отдел „Качество на въздуха“ в Регионалната агенция за опазване на околната среда в Ломбардия, Италия. Той обобщи, че наложените регулации по отношение на транспорта са плащане за вход с автомобил в Милано, приветстване на алтернативни методи на придвижване (велосипеди и споделен транспорт), промотиране на градския транспорт и подменяне на старите транспортни средства. Друг реализиран проект в област Ломбардия е въвеждането на ограничения на зоните, в които могат да се движат определени автомобили в зависимост от тяхната екологичност, както и спирането и ограничаването на  трафика за определен период, когато са налице високи нива на замърсяване.

Анна Двораковска от сдружението „Тревога за смога в Полша“, което се фокусира върху подобряването на качеството на въздуха в страната, представи ситуацията в района на Краков и сподели как един от най-замърсените градове в ЕС през 2012 г. постига чувствително подобрение. Като най-важно условие за решаване на проблема със замърсяването на въздуха тя посочи желанието за промяна и гражданската ангажираност. Първата конкретна стъпка по пътя към по-чист въздух в Краков е забраната на горене на твърди горива. Анна Двораковска подчерта, че процесът отнема няколко години, помощи и сътрудничество на различни нива, за да могат хората да преминат към по-екологични методи на отопление, но резултатите са видими.

Гледайте запис в оригинал на уебинара, модериран от журналиста Алексей Лазаров:

 .

 .
Пълен запис на събитието на български