skip to content
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Покана за набиране на предложения за грантово съфинансиране на медии: краен срок – 1 септември 2021 г.

 .
09/07/2021
 .

Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) за съфинансиране на комуникационни медийни дейности, насочени към насърчаване на по-доброто разбиране и гражданска активност във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа.

 .
Основната цел на настоящата покана е осъществяването на медийни дейности във връзка с провеждащата се Конференция за бъдещето на Европа.Основната цел на настоящата покана е осъществяването на медийни дейности във връзка с провеждащата се Конференция за бъдещето на Европа.
Основната цел на настоящата покана е осъществяването на медийни дейности във връзка с провеждащата се Конференция за бъдещето на Европа.
 .

Основната цел на настоящата покана за представяне на грантови предложения е да бъдат отпуснати безвъзмездни средства за медийни дейности от страна на информационни агенции и онлайн медии за комуникационни дейности във връзка с провеждащата се Конференция за бъдещето на Европа. Понятието онлайн медии включва както изцяло онлайн медии, така и онлайн платформи на печатни / аудиовизуални и други медии.

Тези комуникационни дейности трябва да включват:

  1. Предоставяне на редовна, надеждна и плуралистична информация относно Конференцията за бъдещето на Европа и насърчаване на участието на гражданите в онлайн платформата на Конференцията за бъдещето на Европа;
  1. Иницииране на дебат относно бъдещето на Европа сред читателите и последователите на медиите и насочване на техния принос към посочената по-горе онлайн платформа.

Дейностите по проекта трябва да бъдат насочени към информирането и ангажирането на гражданите, които вече имат интерес към Европейския съюз и които биха искали да научат повече за евентуални реформи на ЕС през следващите години. Потенциалният обхват, достигнатата аудитория и приноса на дейностите за увеличаване на участието на гражданите в Конференцията за бъдещето на Европа са ключови критерии за отпускане на безвъзмездните средства.

Всички подробности и актуални срокове могат да бъдат намерени в поканата за представяне на грантови предложения, както и на интернет страницата на ЕП за набиране на грантови предложения. Не се изисква предварително одобрено партньорство, за да се кандидатства за съфинансиране.

Крайният срок за подаване на заявленията в електронен вид е 1 септември 2021 г., 17:00 ч. централноевропейско време.

Съфинансирането на проекти от страна на ЕП ще бъде ограничено до максимум 70% от общия бюджет на проекта, като стойността на съфинансиране се очаква да бъде между 30.000 евро и 100.000 евро.

Продължителността на проекта трябва да бъде до приключването на Конференцията за бъдещето на Европа, но не по-късно от 30 юни 2022 г., като грантополучателите трябва да бъдат готови да започнат дейностите по проекта на 1 ноември 2021 г.

Формулярите за кандидатстване за грантово съфинансиране, както и предложеният проект трябва да бъдат представени на английски език, като повечето от необходимите придружаващи документи могат да се подават на всеки от официалните езици на ЕС.

Въпроси относно кандидатстването могат да бъдат изпращани на електронна поща: dgcomm-subvention@europarl.europa.eu.

Поканата и формулярите за кандидатстване, които трябва да бъдат попълнени, както и всички свързани с тях документи, могат да бъдат намерени на следния адрес: https://bit.ly/3jXOQN3

или

https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events


Допълнителна информация

 .
Покана за представяне на грантови предложения
Интернет страницата на ЕС за набиране на грантови предложения
Интернет страницата на ЕП за набиране на грантови предложения
Онлайн платформа на Конференцията за бъдещето на Европа