skip to content
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Представяне на резултати от специализирания медиен мониторинг „ЕП в българските медии“

Информационното бюро на Европейския парламент в България организира прес¬¬кон¬ференция за представянето на актуални резултати от специа-лизирания медиен мониторинг „Европейският парламент в българските медии“. Събитието ще се състои на 18 декември 2013 г., сряда, от 11,00 часа в Конферентната зала на Информационното бюро на Европейския парламент в София (ул. „Г. С. Раковски“ 124).

Експерти от Фондация „Медийна демокрация“ ще представят данните и тенденциите за периода юли-декември 2013 г. В началото на годината Информационното бюро започна първия по рода си проект за медиен мониторинг, който да проследява как и доколко българската преса и електронни издания отразяват дейността на Европейския парламент и на българските евродепутати.

Акценти от доклада за текущия период:

• Каква е динамиката в медийния интерес към дейността на ЕП?
• Кои са най-отразяваните български евродепутати?
• Кои са най-значимите европейски теми според българските медии?
• Избори за ЕП 2014 — какви са тенденциите след официалния старт на информационната кампания?


Теодор Стойчев, и. д. ръководител на Информационното бюро на ЕП, доц. Орлин Спасов, изпълнителен директор на Фондация „Медийна демокрация“, и Николета Даскалова, експерт от Фондация „Медийна демокрация“, ще представят данните от мониторинга.

Докладите за предишните наблюдавани периоди — януари-март и април-юни 2013 г. — бяха представени през април тази година.

 
 .
Доклад за периодa януари-март 2013 г.
 
 .
Доклад за периодa април-юни 2013 г.