skip to content
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Програмата за училища посланици на ЕП се разширява с 10 нови училища

 .
08/10/2021
 .

Програмата за училища посланици на Европейския парламент продължава да е обект на силен интерес сред учебните заведения в България вече шеста година. През учебната 2021/2022 година в нея ще се включат нови 10 училища от страната. Целта на инициативата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги подтикне към по-засилено активно гражданско участие в демократичния процес.

 .
През учебната 2021/2022 година в Програмата ще се включат нови 10 училища от страната.През учебната 2021/2022 година в Програмата ще се включат нови 10 училища от страната.
През учебната 2021/2022 година в Програмата ще се включат нови 10 училища от страната.
 .

Бюрото на Европейския парламент в България избра 10-те училища, които в края на учебната година ще могат да се превърнат в „посланици“ на най-демократичната институция на Европейския съюз. Въпреки пандемичните условия, които доведоха до преобразуване на голяма част от дейностите в онлайн формат, над 50 училища от различни области в България се кандидатираха за място в нея. Журито, съставено от представители на Бюрото на ЕП в България, имаше нелека задача, тъй като голяма част от амбициозните заявки демонстрираха силна мотивация и новаторски идеи.

Сред избраните нови 10 учебни заведения има представители на 4 профилирана гимназия, 4 средни училища и 2 професионални гимназии. Ангажиментът на Бюрото на ЕП за постигане на равномерен териториален обхват на Програмата тази година ще ни отведе в училища от различни краища на страната; техните кандидатури впечатлиха с желание за повишаване на гражданската активност на младите хора, промяна на нагласи, работа с местните общности, разширяване кръгозора на учениците и стремеж към участие в диалог по европейски теми.

Пълен списък с избраните училища можете да намерите в края на публикацията.

Основните критерии, които бяха взети предвид при избора на участниците, бяха мотивацията на кандидатите, силните страни на училищата, обхватът и иновативността на предложената примерна дейност, за да се събуди интересът и да се разширят знанията на учениците за функциите и ролите на европейските институции. Постигането на териториален баланс, както и разпределението между различните видове училища също бяха много важни аспекти при подбора.

Програмата за училища посланици на ЕП е най-мащабната платформа по рода си, която се стреми да насърчава информираността относно Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите граждани в целия ЕС, като им предоставя активни знания за Европейския съюз и по-специално за Европейския парламент. Инициативата се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права и задължения като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Новости в Програмата

Програмата до голяма степен запазва досегашния си формат с тригодишен цикъл на изпълнение.

Първото ниво на Програмата за училища посланици ще започне с обучителен семинар за учители (старши посланици) с цел запознаване с Програмата, който ще включва срещи с членове на ЕП и Бюрото в България, презентации, практически занятия, групови дискусии и т.н. Той ще предостави „пътна карта“ и инструменти за изпълнение на целите на Програмата, със специален акцент върху учебните материали по Програмата, които са общодостъпни онлайн.

 .
За учителите в Програмата вече е достъпна и специална група за е-туининг за училища посланици.За учителите в Програмата вече е достъпна и специална група за е-туининг за училища посланици.
За учителите в Програмата вече е достъпна и специална група за е-туининг за училища посланици.
 .

За училищата от всички нива ще продължаваме да организираме събития във формат, съобразен с текущата здравна обстановка, на които ще представяме актуални теми от дневния ред на Европейския парламент, ще каним интересни събеседници и ще улесняваме обмена на опит и дискусии на различни теми. От тази учебна година ще се стремим да предложим повече инициативи и за младшите посланици.

За учителите в Програмата вече е достъпна и специална група за е-туининг за училища посланици, която дава възможност за установяване на контакт с други училища посланици от цяла Европа за съвместни проекти и инициативи.

От 2022 г. ще има възможност да се организират и трансгранични проекти с училища посланици на регионален принцип.

Сертифициране, стимули, поощрения

Сертифицирането на училищата се извършва на базата на досегашните задължителни критерии: избор на старши и младши посланици, работа със специализираните учебни помагала, създаване на информационен кът за ЕС (който трябва да има и електронно измерение) и отбелязване на Деня на Европа. Силно се насърчават и всякакви допълнителни дейности, свързани с целите на Програмата.

Както и досега, в края на първата година всяко училище, което изпълни задължителните критерии, ще получи плакет за училище посланик с указани трите години от цикъла на сертифициране. Всички ученици и учители, участвали в екипа, който координира изпълнението на Програмата в училище, ще получат сертификати за участието си в Програмата.

Най-активните училища, определени чрез годишното оценяване, ще бъдат канени да присъстват на централно организирани прояви като специални сесии на „Евроскола“ за училища посланици, Европейското младежко събитие, семинари за младежи и др. Пак чрез това оценяване ще бъдат определяни и учителите, които да присъстват на централните семинари в Брюксел. Единствено вече сертифицирани училища (т.е. от ниво 2 и 3) ще могат да се възползват от тези възможности.

Всички училища ще продължават да бъдат канени на събития, организирани от Бюрото и негови институционални партньори. При възможност Бюрото може да организира и посещения в училищата и срещи с учениците. Поради продължаващата епидемиологична обстановка много от предлаганите стимули и поощрения от началото на пандемията бяха предлагани в онлайн варианти, но очакването е през 2022 г. да се възобновят посещенията на живо.

През учебната 2021/2022 година Програмата за училища посланици на Европейския парламент ще обхваща общо 88 силно мотивирани и дейни български училища. Благодарение на нея вече стотици ученици имаха шанса да се докоснат до Европейския парламент в Страсбург и да се превърнат в евродепутати за един ден, а десетки български преподаватели получиха нови знания за ЕС и завързаха международни контакти след участието си в международни учителски семинари.

Новоизбраните 10 училища (по азбучен ред)

  • 8 средно училище с езиково обучение ,,А.С.Пушкин“, гр. Варна
  • Земеделска професионална гимназия ,,Климент Арк. Тимирязев“, гр. Сандански
  • Професионална лесотехническа гимназия ,,Никола Вапцаров“, гр. Банско
  • Профилирана гимназия за чужди езици ,,Васил Левски“, гр. Бургас
  • Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“, гр. Монтана
  • Профилирана езикова гимназия ,,Йоан Екзарх“, гр. Враца
  • Средно училище ,,Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог
  • Средно училище ,,Панайот Волов“, гр. Шумен
  • Средно училище ,,Христо Ботев“, гр. Айтос
  • Средно училище за европейски езици ,,Св. Константин-Кирил Философ“, гр. Русе
 .
Програмата за училища посланици на Европейския парламент - всичко, което трябва да знаете