skip to content
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Програмата за училища посланици на ЕП – силни резултати при извънредни обстоятелства

16/06/2020
 .

Десетте учебни заведения, присъединили се към Програмата през 2019 г., бяха блестящи посланици на европейската идея и ценности по време на учебна година, преминала под знака на световна пандемия и откриването на нови учебни методи.

 .
Учебната 2019/2020 година беше необичайна година за училищата посланици на Европейския парламент.Училище посланик на ЕП
Учебната 2019/2020 година беше необичайна година за училищата посланици на Европейския парламент.
 .

Екипът на Бюрото на Европейския парламент (ЕП) в България с радост отбелязва успешния завършек на Програмата за училища посланици на ЕП през учебната 2019/2020 година. Това беше необичайна година, изпълнена с предизвикателства за всички и преминала под знака на световната пандемия, причинена от коронавируса. Всички училища посланици показаха, че могат да бъдат гъвкави и бързо да се адаптират към извънредните обстоятелства, в които трябваше да работят. За своята изключителна активност екипи от две училища от страната ще бъдат наградени с пътуване до седалището на Европейския парламент в Страсбург през 2021 г., а по един учител от други 5 ще вземе участие в специализиран семинар в Брюксел.

В края на месец май 2020 г. участващите в Програмата училища отчетоха постигнатото през учебната година. Професионалните обучители от Националната асоциация на българските европейски клубове (НАБЕК) в лицето на д-р Красимира Василева и проф. Ингрид Шикова, както и петима представители на Бюрото на ЕП оцениха дейностите и отличиха най-активните.

Всички 10 участващи училища са покрили основните критерии за сертифициране – избор на старши и младши посланици, работа със специализирани учебни помагала, създаване на информационен пункт за ЕС и отбелязване на Деня на Европа 9 май. Затова в края на юни месец всяко училище ще получи плакет за училище посланик на Европейския парламент, а учителите и учениците – сертификати за участието си в Програмата.

Най-висок общ резултат постигнаха посланиците от Националната търговска гимназия, Пловдив, и Професионалната гимназия по електротехника и електроника, Пловдив, като по този начин осигуриха своето участие в програма „Евроскола“. Новите участници в учителския семинар са от: Професионална гимназия по електротехника и електроника, Пловдив; Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, Плевен; Първа езикова гимназия, Варна; Средно училище „Методий Драгинов“, Драгиново и Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, Бенковски. Класирането на наградените отбори ще намерите в края на прессъобщението.

 .
Страши посланиците на Европейския парламент през 2019/2020 година по време на встъпителното обучение в София. Страши посланиците на Европейския парламент през 2019/2020 година по време на встъпителното обучение в София.
Страши посланиците на Европейския парламент през 2019/2020 година по време на встъпителното обучение в София.
 .

През 2019/2020 г. протече четвъртият „сезон“ на Програмата за училища посланици на Европейския парламент. За това време основната образователна инициатива на ЕП доказа своята полезност и отстоява мястото си при работата с подрастващите дори в периода на обхваналата целия свят вирусна пандемия. Уменията за създаване и работа в екип, допълнителната сплотеност, които тя формира у младшите и старшите посланици, се прояви в техните инициативи по време на извънредното положение в България.

10 училища от 9 населени места в страната бяха включени в Програмата през тази учебна година. Част от инициативата бяха 212 младши посланици (ученици) и 20 старши посланици (преподаватели) на Европейския парламент. Всички те заедно привлякоха в своите дейности допълнително 1 366 преки и 83 450 непреки участници. През месец ноември 2019 г. бе проведено обучение на учителите, осъществено в Дома на Европа в София. Гости бяха членовете на Европейския парламент д-р Андрей Ковачев и Андрей Новаков, както и главният експерт по философия и гражданско образование в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ на МОН г-н Коста Костов.

През годината дейностите на училищата посланици съчетаваха както информационни и ценностно ориентирани събития, така и занимания, насочени към гражданското обучение, парламентарната демокрация и отбелязването на Деня на Европа. Честването на 9 май тази година отпадна като задължителен критерий за сертифициране, но въпреки това поводът бе отбелязан от училищата посланици с общо 23 събития: онлайн срещи, изнесени уроци за ЕС, видео-послания, конкурси за рисунки, интерактивни игри, логически задачи, виртуални изложби, е-алманах на европейската мобилност, презентации и видео-поздрави.

Много от училищата подкрепиха и кампанията на ЕП #ЕвропаСрещуCOVID19, като организираха дарителски кампании, записаха видеа, направиха колажи, предприеха инициативи с призиви към хората да си останат вкъщи, проведоха интервюта с хора, свързани с пандемията, и разпространяваха информация за антикризисните дейности, предприети от ЕС.

Екипите по Програмата са организирали и участвали и в 24 срещи с експерти и лица, свързани с европейските институции и ценности, 50 дискусионни срещи на европейски теми, популяризирали са информация за Европа чрез презентации, викторини и игри, организирали са прояви като Седмицата на европейската музика в училище, европейска кухня в училище, разкази за Европа, интерактивна коледна Европа, европейска седмица на програмирането, Дни на Еразъм в училище, посещения на прожекции на филмови дни „ЛУКС“ на ЕП, европейско караоке парти; провеждали са анкети, срещи и презентации пред ученици от други училища и много други.

 .
В работна среда по време на централния семинар за училища посланици, провел се в Брюксел през февруари 2020 г.Централен семинар за училища посланици, провел се в Брюксел през февруари 2020 г.
В работна среда по време на централния семинар за училища посланици, провел се в Брюксел през месец февруари 2020 г.
 .

Резултатите от дейностите от Програмата за училища посланици на ЕП показват, че тя спомага за обогатяване на познанията учениците и учителите за Европейския съюз, за европейската интеграция и за Европейския парламент. Не само младшите посланици, а и всички ученици от участващите училища са успели да разширят кръгозора си, да развият знания и умения за ЕС, европейските ценности и гражданство.

Не са малко училищата, в които старшите посланици споделят, че срещат подкрепата на другите учители от училището, „приобщават се към идеята, оказват максимално сътрудничество“, с „голямо желание се включват в дейностите, като показват силна творческа нагласа в хода на изпълнение на инициативите“. Независимо че Програмата е обърната към учениците, учителите споделят, че включването им се оказва „от изключително важно значение за практиката на старшите учители и екипа на гимназията“. Някои от тях използват учебните помагала по Програмата и „включват в своите програми теми за ЕС, като смятат да продължат и занапред“.

„Младите хора имат желание и потребност да се занимават с нещо смислено и когато такава възможност им се предостави, я грабват със сърце и душа“, споделят старшите посланици от НТГ, Пловдив. Учениците показват ентусиазъм, инициативност и находчивост, като почти всички реализирани дейности се явяват техни предложения. Така учениците повишават своята увереност и самочувствие, а дейностите променят микроклимата в училище, като придават европейски дух.

Какво показа работата по време на извънредно положение?

Старшите посланици споделят, че независимо от липсата на пряк контакт по време на извънредно положение Програмата е намерила своето място в ученическите занимания. Дори „родителите оказали съпричастност към Програмата“ и към инициативите, споделят от Първа езикова гимназия, Варна. Епидемията бе предизвикателство, което провокира посланиците към нови идеи за работа, съобразени с новите реалности. В условията на извънредно положение Програмата се доказа като изключително полезна, тъй като работата по различните инициативи по нея измести фокуса от безпокойството и страха към активността, информираността, солидарността и подкрепата.

 .
Окончателно класиране на училищата посланици на Европейския парламент през учебната 2019/2020 година.Окончателно класиране на училищата посланици на Европейския парламент през учебната 2019/2020 година.
Окончателно класиране на училищата посланици на Европейския парламент през учебната 2019/2020 година.
 .

*             *             *

Бюрото на Европейския парламент в България изказва своите искрени благодарности към всички училища, преподаватели и ученици, взели участие в Програмата, както и към училищните ръководства, които подкрепиха техните инициативи. Вярваме, че въпреки трудностите през изминалата година, програмата донесе ползи на всички замесени и оценяваме всяко положено усилие, като се надяваме, че ще продължим да поддържаме добри отношения и за в бъдеще.