skip to content
 
 
Кадър от пленарната зала на Европейския парламентКадър от пленарната зала на Европейския парламент
Кадър от пленарната зала на Европейския парламент
 

Резултати от изборите

 .

Тази страница съдържа информация относно избирите за Европейски парламент, в които България участва след присъединяването й към Европейския съюз след 2007 г.

 .

Европейските избори през 2019 г.:
най-висока избирателна активност от 20 години

09/07/2019
 .
 Разпределение на местата в ЕП по политически групи и независими депутати (NI) (към 2 юли 2019 г.)  Разпределение на местата в ЕП по политически групи и независими депутати (NI) (към 2 юли 2019 г.)
Разпределение на местата в ЕП по политически групи и независими депутати (NI) (към 2 юли 2019 г.)
 .

Резултати

Вижте страницата ни за резултатите от изборите през май.

Политически групи

Новоизбраните депутати трябваше да вземат решение след изборите към коя политическа група в Европейския парламент да се присъединят или дали искат да сформират нова група. Към началото на мандата бяха създадени 7 политически групи - вижте графиката най-горе.

Групите в ЕП се състоят от членове от различни страни със сходни политически виждания. Те упражняват влияние върху работата на Парламента и се ползват от определени предимства, например при разпределянето на времето за изказвания в пленарна зала. В същото време групите трябва да отговарят на някои изисквания, в това число да имат поне 25 депутати от най-малко 7 страни от ЕС.

Прочетете повече за сформирането на политическите групи в Парламента.

Седем политически групи в началото на мандата на Парламента

Европейският парламент започна мандата си на 2 юли със седем политически групи. Политическите групи в Парламента са обединения на депутати от различни държави, които споделят сходни идеи и виждания. Според правилата на Парламента за сформирането на група са нужни поне 25 депутати от поне една четвърт от държавите членки (т.е. седем).

За депутатите не е задължително да се присъединят към която и да е от групите. Към момента 57 членове на Парламента ще останат извън съществуващите групи. В същото време политическите групи имат определени предимства - те определят дневния ред на Парламента, получават повече време за изказвания в пленарна зала, разполагат със свой персонал и бюджет за организиране на срещи и разпространение на информация. Групите също така определят състава на парламентарните комисии и делегации.

По всяко време на мандата могат да бъдат сформирани нови политически групи, но за момента седем отговарят на условията в Правилника за дейността на ЕП. По-долу те са изброени според броя на членовете им:

Политическа група

Председател или съпредседатели

Брой членове

Група на Европейската народна партия (ЕНП)

Манфред Вебер (Германия). Г-н Вебер започва четвъртия си мандат като депутат в ЕП. Той е начело на групата от 2014 г.

187

Група на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент (С&Д)

Ираче Гарсия (Испания). Депутат от 2004 г.

148

Група „Обнови Европа“

Дачиан Чолош (Румъния). Това е неговият първи мандат като депутат в ЕП. Преди това той е бил министър-председател на Румъния (2015-2016 г.) и еврокомисар по земеделието (2010-2014 г.).

98

Идентичност и демокрация (ИД)

Марко Дзани (Италия). Депутат в ЕП от 2014 г.

76

Група на Зелените/Европейски свободен алианс (Зелени/ЕСА)

Съпредседатели Ска Келер (Германия) и Филип Ламбертс (Белгия). Г-жа Келер е депутат в ЕП от 2009 г. и съпредседател на групата от 2016 г. Г-н Ламбертс е депутат от 2009 г. и съпредседател от 2014 г.

67

Европейски консерватори и реформисти Reformists (ECR)

Съпредседатели Ришард Легутко (Полша) и Рафаеле Вито (Италия). Г-н Легутко е депутат от 2009 г. и съпредседател на групата от 2017 г. Г-н Фито е бил депутат в ЕП през 1999-2000 г. и от 2014 г.

61

Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица (ЕОЛ/СЗЛ)

Мартин Ширдеван (Германия) изпълнява длъжността на председател на групата до избора на нов председател. Г-н Ширдеван е депутат в ЕП от 2017 г.

39