skip to content
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 
08 Март 2011, Вторник

Свински грип: по-голяма независимост и избягване на конфликтите на интереси

Отговорът на ЕС по отношение на епидемията от свински грип (вируса H1N1) през 2009-2010 г. е оценен критично от депутатите в резолюция, приета на 8 март от ЕП. В нея те разглеждат разходите за ваксинации и свързаните с грипа рискове, като същевременно препоръчват действия за в бъдеще, включително групово закупуване на ваксини и повече предпазни мерки срещу евентуални конфликти на интереси.

Грипната епидемия H1N1 е причинила 2 900 смъртни случая в Европа към април 2010 г., което е по-малко от причинените само от сезонния грип смъртни случаи - средно 40 000 при умерена година и 220 000 при изключително тежък сезон.

Докладчикът Michèle Rivasi (Зелени/EСA, Франция) изтъкна, че резолюцията разглежда обезпокоителните въпроси, които са били повдигнати от "диспропорционалния отговор по отношение на свинския грип в Европа, както и спрямо възможното влияние на фармацевтичните компании" в процеса.

Програми за ваксиниране и конфликт на интереси

Отговорът на държавите членки варираше от предприемане на широки програми за ваксиниране до никакви действия (Полша), като в крайна сметка бяха похарчени милиарди евро. Посочвайки необходимостта да се преоценят стратегиите за противогрипна ваксинация и плановете за превенция, Парламентът смята, че за в бъдеще ще е необходимо да се установи по-добра координация между държавите членки (например групово закупуване на ваксини, за да се получат по-добри цени).

Членовете на ЕП подчертават необходимостта да се гарантира по-голяма независимост и безпристрастност при оценяването на рисковете, като същевременно препоръчват засилени предпазни мерки срещу потенциални конфликти на интереси. Експертите, свързани с фармацевтичния отрасъл, трябва да бъдат изключени от процеса на вземане на решения и да могат само да консултират; в същото време трябва да се приеме общо определение за конфликт на интереси, което да е обвързващо за всички европейски органи за обществено здравеопазване. Заявленията за интереси на всички експерти, съветващи европейските органи за здравеопазване, трябва да бъдат публикувани. Поради някои случаи, в които това не е било приложено, докладът припомня, че съгласно европейското законодателство, пълната отговорност по отношение на ваксините се носи от производителя, а не от държавите членки.

СЗО и ЕС

Приетият текст призовава световната здравна организация (СЗО) да преразгледа определението за пандемия, като се вземе предвид не "само нейното географско разпространение, но и сериозността". За да се гарантира капацитета на ЕС за оценка на риска, Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ЕЦПКЗ) трябва да може да упражнява своите правомощия като независима агенция за оценяване и съобщаване на инфекциозните рискове, подчертават депутатите.

Информиране на гражданите

Членовете на ЕП изтъкват, че държавите членки трябва да предоставят на гражданите последователна информация относно рисковете. Страните от ЕС заедно с Комисията трябва да разработят по-добри стратегии за ваксинация и комуникация, които да засилят доверието в мерките за подготовка и предотвратяване на пандемии.

Допълнителна информация:

 
 .
Приетият текст ще бъде публикуван на този адрес (изберете дата 8 март)
 
 .
Тук можете да наблюдавате запис на дебата по въпроса (изберете дата 7 март)