skip to content
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Уебинар: Иновации за социално приобщаване

 .
30/10/2020
 .

Бюрото на Европейския парламент в България и Фондация Reach for Change България организиарат уебинар на тема „Иновации за социално приобщаване“ на 13 ноември 2020 г, петък, от 12.00 до 13.30 ч. с участието на политици, социални предприемачи, представители на бизнеса и нестопански организации, които работят с уязвими групи.

 .
В събитието ще се включат политици, социални предприемачи, представители на бизнеса и нестопански организации, които работят с уязвими групи.В събитието ще се включат политици, социални предприемачи, представители на бизнеса и нестопански организации, които работят с уязвими групи.
В събитието ще се включат политици, социални предприемачи, представители на бизнеса и нестопански организации, които работят с уязвими групи.
 .

Хората в риск от бедност, бежанците или представителите на малцинствени групи, хората с увреждания, децата в институции – това са само част от групите, затворени в кръг от ограничени възможности за развитие. Те са и несъразмерно силно засегнати от настоящата пандемия и породената от нея криза. По време на събитието ще потърсим отговор как иновациите могат да помогнат на политиците и гражданското общество да намерят по-добри стратегии за подкрепа и овластяване на подобни уязвими групи и за създаване на по-справедливо общество. Ще чуем мнения от политици за европейски политики и програми в тази сфера, от представители на бизнеса, които подкрепят инициативи за социално включване, както и примери за успешни практики на социални предприемачи от България и Европа.

Уебинарът ще бъде открит от Ева Майдел, член на Европейския парламент (ЕНП). В панелната дискусия след това ще вземат участие Мари-Луиз Харитсо, Директор "Партньорства", Reach for Change, Джорджия Ефремова, Европейска комисия, ГД „Икономически и финансови въпроси“, Гжегож Кониечни, Изпълнителен директор на ING за България, Мая Донева, съосновател на Социалната чайна и изпълнителен директор на “Карин Дом”, Гаятри Ратинавалю – съосновател на The Good Talents. Те ще отговарят и на въпросите от зрителите. Модератор на събитието ще бъде Ирина Обущарова, управляващ директор и журналист от Trending topics.

Уебинарът ще се проведе в платформата Zoom. Ако желаете да се включите, регистрирайте се за участие до 12 ноември 2020 г. на: http://epfacebook.eu/qu5k.

Работният език на уебинара ще е български със симултанен превод от/на английски език за участниците в срещата в Zoom. За събитието е осигурен и жестов превод от/на български жестов език.

Събитието ще бъде излъчвано на живо само на български език на Фейсбук страниците на Бюрото на ЕП в България и Reach for Change България.

Можете да зададете въпросите си към участниците предварително в slido: https://www.sli.do/ с код #Sofia и в събитието във Фейсбук.

Допълнителна информация и профил на участниците

В последните години се наблюдава ръст на социалното предприемачество в България. Една от причините за това е фактът, че ключов европейски социален приоритет е насърчаването и създаването на социални предприятия като източник на работни места, особено за групи в неблагоприятно положение, които изпитват затруднения с намирането на работа по редица причини.

Фондация „Reach for Change България“ e част от международната мрежа на фондация Reach for Change, която има представителство в още 17 държави от Европа, Азия и Африка и има за цел да подпомогне социални предприемачи в системното развитие на иновативни решения.

Ева Майдел е член на Европейския парламент от Европейската народна партия и председател на най-голямата организация на асоциации и граждански движения в Европа – Международното европейско движение. Тя е инициатор и съосновател на сдружението „Образование България 2030“. Основните приоритети в работата ѝ са по-качествено образование, повече възможности за предприемачите и развитие и внедряване на технологиите.

Джорджия Ефремова разработва европейски политики и инициативи за социално въздействие в Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия. Занимава се с подготовка на финансови инструменти и подкрепа за изграждане на капацитет в сферата на приобщаващото развитие, социалното въздействие и устойчивите инвестиции като принос  към Целите за устойчиво развитие. Това включва подкрепа за социалното предприемачество и иновациите и пилотни проекти за нови партньорства за социално въздействие с цел създаване на обществена стойност.

Мари-Луиз Харитсо е директор партньорства в Reach for Change – глобална фондация, която има за мисия да отключи силата на иновациите и предприемачеството, за да създаде по-добър свят за децата и младежите. Мари-Луиз има 15-годишен международен опит в областта на социалните иновации, бизнес развитието на социални стартъпи, филантропията, инвестирането в социален ефект и развиването на междусекторни партньорства.

Мая Донева е изпълнителен директор на Фондация „Карин дом“ във Варна, терапевтичен център за деца със специални потребности. Тя има богат опит в областта на младежката работа, социалното предприемачество и застъпничеството. Мая е сред основателите на Социалната чайна, социално предприятие, осигуряващо заетост и менторство на младежи, израснали в институции; част е от екипа, изготвил кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица, както и носител на редица награди за активна гражданска позиция.

Гаятри Ратинавалю е социален предприемач с опит в сферата на включването и многообразието, иновациите, лидерството и фасилитирането. Тя е съосновател и председател на The Good Talents – програма за лидерство и социално предприемачество за младежи от непривилегировани квартали в Швеция, която им предоставя инструменти и мрежи, необходими за оцеляването им в един все по-нестабилен пазар на труда. Гаятри работи и като програмен ръководител във Фондация Reach for Change, като подкрепя организациите да се разраснат след началния стадий на развитие.

Гжегож Кониечни е изпълнителен директор на ING Bank за България от началото на 2018 година. Има над 20-годишен опит в банковия сектор, и по-специално в ING. Гжегож приема за своя мисия да приложи и развие успешните международни практики и ценности на ING за подобряване на социалната и икономическа среда в България. От началото на COVID-19 пандемията ING отговаря на кризата със структуриран подход, фокусирайки се върху социална подкрепа, която да доведе до устойчивост и овластяване на най-засегнатите общности в дългосрочен план.

 .
Формуляр за регистрация за онлайн срещата
Фейсбук профил на Бюрото на Европейския парламент в България - излъчване на живо на 13 ноември
Задайте въпросите си предварително в slido: https://www.sli.do/ с код #Sofia
Уебинар „Иновации за социално приобщаване“ (събитие във Фейсбук)