skip to content
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Училища посланици на месец март

 .
16/04/2021
 .

Въз основа на дейностите, отчетени от училищата посланици на Европейския парламент (ЕП), Бюрото на ЕП в България избра за училища на месец март Професионална гимназия по телекомуникации, София, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен и Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, Бургас.

 .
Избраните училища на месеца за март 2021 г. са три.Избраните училища на месеца за март 2021 г. са три.
Избраните училища на месеца за март 2021 г. са три.
 .

Професионална гимназия по телекомуникации, София

Професионалната гимназия по телекомуникации в София организира множество креативни дейности и събития, фокусирайки се върху важни европейски въпроси като равенство между половете, екология и киберсигурност.

По повод Международния ден на жената посланиците изготвиха презентации на тема „Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете“. Училището се включи и в инициативи, свързани с опазването на околната среда, като Световния ден на рециклирането и Часа на Земята, за които подготвиха презентации и информационни материали.

 .
Презентация, изготвена от младши посланиците от ПГ по телекомуникации по случай 8-и март.Презентация, изготвена от младши посланиците от ПГ по телекомуникации по случай 8-и март.
Презентация, изготвена от младши посланиците от ПГ по телекомуникации по случай 8-и март.
 .

Сред най-креативните им и интересни дейности беше комедиен скеч на заседание на евродепутати от различни страни членки на ЕС, на което „евродепутатите“ решаваха въпроса с вредните емисии. Във видеото младши посланиците показват не само завидни познания за страните членки, техните политики и отношения по важни въпроси, но и отлични актьорски и технически умения, както и добро чувство за хумор.

 .
Комедиен скеч на заседание относно вредните емисии ПГ по телекомуникации, София.Комедиен скеч на заседание относно вредните емисии ПГ по телекомуникации, София.
Комедиен скеч на заседание относно вредните емисии ПГ по телекомуникации, София.
 .

Училищният екип организира и онлайн среща с Есен Алиева от отдел „Посещения и семинари“ на ЕП, на която бяха обсъдени устройството и дейностите на Европейския парламент, а младши посланиците участваха във виртуална разходка из сградите на Европейския парламент. Гимназията  участва и в образователната симулация на процеса по вземане на решения в Европейския съюз „Модел Европейски съюз София 2021”.

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен

ПГПЧЕ Плевен бе най-активното училище по брой дейности по Програмата за месец март, като организираха общо 16 събития на европейска тематика. На 12 март младши посланиците на гимназията взеха участие в онлайн сесията на програма „Евроскола“ на тема "Укрепване на солидарността на ЕС по време на извънредни ситуации“, като се включиха в дискусия със заместник председателя на Европейския парламент Катарина Барли и задаваха въпроси за дигиталното образование, здравеопазването, околната среда и други. Преди това организираха среща с бивши ученици на училището, участвали в Евроскола през 2017 г.

 .
Участие на ПГПЧЕ Плевен в „Евроскола“ с Катарина Барли.Участие на ПГПЧЕ Плевен в „Евроскола“ с Катарина Барли.
Участие на ПГПЧЕ Плевен в „Евроскола“ с Катарина Барли.
 .

След продължителна работа младши посланиците успяха да се похвалят през този месец и с календар на дните, посветени на правата на човека – една от основните ценности на ЕС. Учениците от гимназията проведоха дискусии със своите съученици на разнообразни европейски теми като свобода на словото и езика на омразата в дигиталната ера, равенството между половете в ЕС, ролята на жените по време на корона кризата, както и политиката на Европейската комисия за модериране в социалните медии. Те изготвиха и презентации за историята на създаването на ЕС, условията за членство в него, управлението и състава му, както и за ролята и функциите на Европейската комисия.

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, Бургас

Третото училище, което чрез многобройните си дейности и събития си спечели място сред училищата посланици на месец март, е Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника (ПГМЕЕ) в Бургас. Провокирани от девиза на ЕС „Единни в многообразието“, учениците организираха инициативи за подаряване на мартенички на деца с увреждания и отбелязване на Деня на хората със синдром на Даун. Честваха Международния ден на потребителите, като разясниха на съученици правата им като европейски граждани при онлайн пазаруване и организираха дискусия по темата с викторина в kahoot.

По случай Световния ден  на рециклирането учениците организираха ревю с рокли, изработени от рециклирани торби за смет. Общо 80 ученици от училището се включиха в онлайн среща с Есен Алиева от Европейския парламент, която ги запозна с ролята и функциите на европейските институции.

 .
Европейски информационен кът в ПГМЕЕ, Бургас.Европейски информационен кът в ПГМЕЕ, Бургас.
Европейски информационен кът в ПГМЕЕ, Бургас.
 .

Създадоха и постоянна рубрика на страницата си „10... в Европа“, която този месец беше посветена на Европейската година на железопътния транспорт. Посланиците изготвиха електронна книжка с десет от най-красивите железопътни гари в Европа. В тази връзка бе изработен и плакат по темата със статистически данни за железопътния транспорт в Европа и България. Младши посланиците от ПГМЕЕ Бургас оформиха физически информационен кът в своето училище с полезна информация за ЕС.

Програмата за  училища посланици на Европейския парламент е насочена към ученици в гимназиалния етап на обучение от средни и професионални училища и цели да подобри осведомеността им относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация. Програмата се стреми да разясни на младежите техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в Европейския парламент, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

 .
Училища посланици на месец февруари
Училища посланици на месец януари
Програма за училища посланици