skip to content
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Училище посланик на месец май

 .
10/06/2021
 .

Въз основа на дейностите, отчетени от училищата посланици на Европейския парламент (ЕП), Бюрото на ЕП в България избра за училище на месец май 1-во СУ „Пенчо П. Славейков“, София.

 .
Училище на месец май е 1-во СУ „Пенчо П. Славейков“, София. Интересни инициативи през месеца бяха организирани и от ДФСГ „Интелект“, Плевен и ПГ по телекомуникации, София.Училище на месец май е 1-во СУ „Пенчо П. Славейков“, София. Интересни инициативи през месеца бяха организирани и от ДФСГ „Интелект“, Плевен и ПГ по телекомуникации, София.
Училище на месец май е 1-во СУ „Пенчо П. Славейков“, София. Интересни инициативи през месеца бяха организирани и от ДФСГ „Интелект“, Плевен и ПГ по телекомуникации, София.
 .

1-во СУ „Пенчо П. Славейков“, София

През европейския месец май 1-во СУ „Пенчо П. Славейков“, София се отличи с висока активност и разнообразие на организираните дейности със специален акцент върху Деня на Европа. Старши и младши посланиците демонстрираха огромно желание и мотивация и се включиха в множество дейности с европейска насоченост, като Конференцията за бъдещето на Европа, Европейската седмица в България, Европейското младежко събитие „Бъдещето е в твоите ръце“ и изиграха играта на Бюрото на ЕП в България „Евродетективи“. Старши посланиците се включиха в събитието на EPAS eTwinning групата, посветено на 9 май.

Освен дейностите на европейско ниво младши посланиците изнесоха уроци по случай Деня на Европа пред ученици и създадоха малък интерактивен учебник, озаглавен „Европейски съюз ‒ уроци за начинаещи“, чиито идеи са базирани на официалните учебни помагала по Програмата за училища посланици на ЕП.

 .
По случай Деня на Европа младши посланиците създадоха заедно акростих и облак от думи на тема
По случай Деня на Европа младши посланиците създадоха заедно акростих и облак от думи на тема "Какво е Европа за мен?" и проведоха дискусия с обучителния експерт по Програмата Красимира Василева.
 .

Старши и младши посланиците реализираха открит урок с първи клас. Те създадоха свои образователни игри, с които показаха на по-малките ученици идеята на Европейския съюз и това какво е да си част от едно цяло. Със забавната география с картонени чинийки учениците изобразиха своето място на картата на Европа, като в урока се включи и д-р Красимира Василева – обучител в Програмата.

Младши посланиците запознаха своите съученици и преподаватели със значението и ролята на Европейския съюз. Урокът е съвместна разработка с училище посланик от Испания и ще бъде споделен в платформата eTwining. Учениците създадоха заедно акростих и облак от думи на тема „Какво е Европа за мен?“. Интерактивният урок по случай Деня на Европа завърши с дискусия с д-р Красимира Василева.

Добри практики

През месец май училищата по Програмата отчетоха многобройни и разнообразни дейности и събития, които могат да бъдат отличени като добри практики.

 .
Дебат на тема „Европейските образователни ценности – вчера, днес и утре“ между посланиците на ДФСГ „Интелект“, Плевен и студенти от Педагогическия колеж в Плевен.Дебат на тема „Европейските образователни ценности – вчера, днес и утре“ между посланиците на ДФСГ „Интелект“, Плевен и студенти от Педагогическия колеж в Плевен.
Дебат на тема „Европейските образователни ценности – вчера, днес и утре“ между посланиците на ДФСГ „Интелект“, Плевен и студенти от Педагогическия колеж в Плевен.
 .

Учениците в СУ „Любен Каравелов“, Пловдив разработиха интерактивен модел на тема „Каква е твоята идеология за света?“ и обсъдиха различните политически идеологии, а след това с помощта на двуизмерна графика определиха своята идеологическа позиция, както и тази на значими исторически личности според техните политически убеждения.

В ДФСГ „Интелект“, Плевен бяха организирани общо десет събития на европейска тематика, като семинара „Младите говорят за Европа – медийна грамотност и демокрация“, както и дебата „Европейските образователни ценности – вчера, днес и утре“ със студенти от Педагогическия колеж в Плевен.

 .
Участие на посланиците от ПГ по телекомуникации, София и д-р Красимира Василева в предаването на БНТ „100% будни“.Участие на посланиците от ПГ по телекомуникации, София и д-р Красимира Василева в предаването на БНТ „100% будни“.
Участие на посланиците от ПГ по телекомуникации, София и д-р Красимира Василева в предаването на БНТ „100% будни“.
 .

Добро впечатление прави силното медийно присъствие и представяне на Програмата пред широката публика от ПГ по телекомуникации, София, които участваха в предаването на БНТ „100% будни“. Те заявиха и позициите си по някои от темите в Конференцията за бъдещето на Европа на дигиталната ѝ платформа.

ПГ по механоелектротехника и електроника, Бургас и ПГИ „Алеко Константинов“, Кърджали организираха благотворителни базари под девиза на ЕС, а посланиците на ЕП от ППМГ „Академик Иван Ценов“, Враца се затвърдиха като постоянен участник в новосформираната eTwinning група на европейско равнище. През май ПГСС „Проф. Иван Иванов“, Долни Дъбник се срещна с евродепутата Илхан Кючюк (Обнови Европа), а ПГ по телекомуникации, София ‒ с Андрей Ковачев (ЕНП).

 .
Представители на ПГ по телекомуникации, София се срещнаха с евродепутата Андрей Ковачев (ЕНП). Представители на ПГ по телекомуникации, София се срещнаха с евродепутата Андрей Ковачев (ЕНП).
Представители на ПГ по телекомуникации, София се срещнаха с евродепутата Андрей Ковачев (ЕНП).
 .

Програмата за  училища посланици на Европейския парламент е насочена към ученици в гимназиалния етап на обучение от средни и професионални училища и цели да подобри осведомеността им относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация. Програмата се стреми да разясни на младежите техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в Европейския парламент, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

 .
Училище посланик на месец април
Училища посланици на месец март
Училища посланици на месец февруари