skip to content
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Фондът за справедлив преход ще улесни преминаването на най-силно засегнатите региони към зелена икономика

 .
29/06/2021
 .

Фондът за справедлив преход е модел на бъдещето, който ще предостави огромен брой възможности, но са необходими повече усилия на национално ниво и изготвяне на конкретен и ясен план за действие от всяка държава членка – това заключиха участниците в хибридното събитие „Фондът за справедлив преход и българските въглищни региони“, организирано от Бюрото на Европейския парламент в България съвместно с Център Европа Директно Стара Загора на 25 юни 2021 г.

 .
Събитието, което се проведе в Стара Загора и беше излъчвано онлайн, бе организирано съвместно с Център Европа Директно в града.Събитието, което се проведе в Стара Загора и беше излъчвано онлайн, бе организирано съвместно с Център Европа Директно в града.
Събитието, което се проведе в Стара Загора и беше излъчвано онлайн, бе организирано съвместно с Център Европа Директно в града.
 .

По време на събитието бяха представени подробности за начина, по който ще функционира Фондът за справедлив преход и потенциалното му отражение върху българските въглищни региони. Основните теми на дискусията бяха насочени към мерките, които предвижда Регламентът за Фонда за справедлив преход, типа инвестиции и структурни промени, които трябва да бъдат предприети от страна на държавите и регионите, за да облекчат прехода към зелена икономика.

Във видео обръщение Манолис Кефалоянис (ЕНП, Гърция), член на Европейския парламент и  докладчик по регламента за Фонда за справедлив преход заяви, че новият финансов инструмент има икономическо и социално измерение и е основен приоритет на ЕС, тъй като цели да помогне за създаването на работни места, но и да допринесе за развитието на микропредприятия, стартиращи предприятия, университети и научно-изследователски центрове. Достъпът на държавите членки до Фонда ще зависи от приемането на ангажименти на национално ниво за постигане на неутралност на климата до 2050 г.

Цветелина Пенкова (С&Д), член на Европейския парламент и на Комисията на ЕП по регионално развитие, подчерта, че България е закъсняла с планирането на енергийния преход, но с отговорни и добре планирани действия ще успее да се справи с тази нелека задача. Според нея предизвикателствата за страната се състоят в това, че заетите в сектора нямат достъп до актуална информация и яснота по отношение на политиките на преструктуриране, все още липсва ясен план как да се осъществи преходът по възможно най-добрия начин, а въпросът, свързан с енергийния преход, трябва да бъде не дали той ще се случи, а как и кое е най-полезно за най-засегнатите региони.

 .
Модератор на дискусията бе д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие в Стара Загора.Модератор на дискусията бе д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие в Стара Загора.
Модератор на дискусията бе д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие в Стара Загора.
 .

Елоди Дюран, програмен ръководител, отдел Е3, ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, обясни, че Фондът има за основна цел да се справи със социалните тежести на прехода към климатична неутралност и посочи, че той се фокусира върху прехода към бъдещето. Г-жа Дюран изтъкна, че Фондът за справедлив преход е един от многото механизми на ЕС и това трябва да бъде съобразено при подготовката на териториалните планове, които са в основата на всичко, допълвайки, че трябва да бъдат посочени ясни стъпки за прехода.

Костадин Сирлещов, управляващ партньор в CMS София и ръководител отдел „Енергия и климатични промени“ за Централна и Източна Европа, обсъди правните аспекти на Фонда, като заяви, че специално въвеждане на регламента в българското законодателство не е необходимо, но от практическа гледна точка се изисква усилена работа, след като той влезе в сила.

Гледайте запис в оригинал на дискусията, модерирана от д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие в Стара Загора:

 .

 .
Пълен запис на събитието на български
Фонд за справедлив преход