skip to content
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Програмата за училища – посланици на Европейския парламент, през учебната 2021/2022 година

 .
13/06/2022
 .

Програмата за училища – посланици на Европейския парламент, завърши шестото си издание през учебната 2021/2022 година с 62 активни училища, които организираха близо 690 присъствени и онлайн събития през годината в рамките на Програмата с цел да събудят и поддържат интереса към европейското гражданство и парламентарна демокрация в цялата страна.

 .
Участниците в семинара получиха плакети и сертификати за участие в Програмата.Участниците в семинара получиха плакети и сертификати за участие в Програмата.
Участниците в семинара получиха плакети и сертификати за участие в Програмата.
 .

На 9 и 10 юни 2022 г. Бюрото на Европейския парламент организира семинар в Дома на Европа за учителите (старши посланици) от училищата, които се включиха в Програмата през последните 2 учебни години. По време на семинара беше направено обобщение на постигнатото през учебната година, бяха обменени добри практики и набелязани препоръки за усъвършенстване на Програмата. Семинарът завърши с дискусия с евродепутатите Асим Адемов (ЕНП) и Петър Витанов (С&Д), на която те акцентираха върху начините, по които Европейският парламент подкрепя образованието и младите хора. След дискусията бяха отличени най-активните училища от всеки етап от Програмата и участниците в семинара получиха плакети и сертификати. Пълен запис от дискусията и церемонията по награждаването можете да видите в края на статията.

Честото преминаване в дистанционна форма на обучение и периодичните забрани на извънкласните дейности през последните две учебни години оказаха отрицателно въздействие върху Програмата и доведоха до спад в броя на активните участници в нея. Много от училищата обаче успяха бързо да намерят алтернативни начини да мотивират учениците, а впоследствие и да се възползват от присъствената форма на обучение. 62 от участващите в Програмата 88 училища успешно я завършиха. Всичките 10 нови попълнения бяха сертифицирани като училища посланици.

 .
Членовете на ЕП Асим Адемов и Петър Витанов проведоха оживена дискусия със старши посланиците, които дадоха и предложения за включване на участници в Програмата в посетителски групи в ЕП.Членовете на ЕП Асим Адемов и Петър Витанов проведоха оживена дискусия със старши посланиците, които дадоха и предложения за включване на участници в Програмата в посетителски групи в ЕП.
Членовете на ЕП Асим Адемов и Петър Витанов проведоха оживена дискусия със старши посланиците, които дадоха и предложения за включване на участници в Програмата в посетителски групи в ЕП.
 .

Общо 116 учители (старши посланици на ЕП) успяха да запалят интереса на учениците към европейски теми, като работиха с 948 ученици (младши посланици на ЕП), за да им предоставят възможност да задълбочат знанията си за ЕП и да се изявят в различни дейности. През тази учебна година в организираните от училищата дейности и инициативи по Програмата са се включили близо 12 000 преки участници от 36 населени места, а над 136 хиляди души са били зрители и непреки участници.

Екипът на Бюрото на Европейския парламент в България заедно с обучителните специалисти от НАБЕК продължи да подкрепя мрежата от учители, работещи по Програмата. Тя стартира с два встъпителни уебинара през ноември 2021 г. за новоприсъединилите се училища и за опитните преподаватели, с цел да ги запознае с новостите в основните параметри, изисквания, начини на отчитане и оценяване, образователните помагала EUROPE@SCHOOL и с други полезни ресурси.

Както по време на встъпителните уебинари, така и в последвалите месечни уебинари, д-р Красимира Василева, председател на Националното сдружение на българските Европейски клубове (NABEC) и експерт обучител по Програмата, даваше методически указания на посланиците на ЕП за работа във и извън клас. Проф. д-р Ингрид Шикова беше експертът по европейски въпроси, който разглеждаше актуални теми от практиката на европейските институции и ежедневието на европейските граждани. На месечните уебинари през 2022 г. бяха представени актуални теми в дневния ред на ЕП, принципите и ценностите на ЕС, въпросите за устойчивото развитие, въздействието на ЕС върху ежедневието на хората и темата за Европа като състояние на духа. В допълнение, на всеки от уебинарите част от времето беше отделено за обмен на педагогически опит и споделяне на добри практики от дейностите по Програмата. Записи от всички уебинари са налични тук.

 .
30 старши посланици обмениха педагогически опит и дадоха предложения за подобряване на Програмата за училища посланици.30 старши посланици обмениха педагогически опит и дадоха предложения за подобряване на Програмата за училища посланици.
30 старши посланици обмениха педагогически опит и дадоха предложения за подобряване на Програмата за училища посланици.
 .

През настоящата учебна година беше реализирана и поредица от срещи под наслов „Европейски час“, предназначени за младши посланиците. Всеки месец в рамките на един 40-минутен учебен час учениците имаха възможност да се срещнат с един от българските евродепутати от различните политически семейства в ЕП и да дискутират по предварително зададени теми. Виртуалните срещи се провеждаха онлайн в платформата Teams и се радваха на силен интерес от страна на учениците. Участващите евродепутати в първите шест издания на „Европейски час“ бяха Радан Кънев (ЕНП)  по темата за пакета „Подготвени за цел 55+“, Елена Йончева (С&Д) по въпросите на миграцията и върховенството на закона, Илхан Кючюк (Обнови Европа) за европейската интеграция на Западните Балкани, Андрей Слабаков (ЕКР) по темите за образованието, културата, младежта и спорта, с акцент върху Европейската година на младежта Андрей Ковачев (ЕНП) за използването на дезинформацията като оръжие и Петър Витанов (С&Д) за Зеления пакт.

Дейности и представяне на училищата посланици

В края на учебната година обучителните експерти по Програмата успяха да посетят всички 10 новоприсъединили се училища. Тези посещения, заедно с междинните и финалните отчети на училищата, разкриха многообразие от дейности, реализирани в цялата страна. По данни на самите училища, проведените уроци, събития и инициативи в училищата – посланици на ЕП, през тази учебна година са общо 690.

Училищата са провеждали обучение въз основа на образователните помагала EUROPE@SCHOOL и са поддържали физически и електронен европейски информационен кът (под формата на сайтове, блогове и профили в социалните мрежи), а някои от дейностите им са отразени от електронни и печатни медии.

 .
Всички 10 нови попълнения в Програмата бяха сертифицирани като училища посланици.Всички 10 нови попълнения в Програмата бяха сертифицирани като училища посланици.
Всички 10 нови попълнения в Програмата бяха сертифицирани като училища посланици.
 .

През настоящата учебна година пет от българските евродепутати са имали среща с младши посланиците на ЕП на общо 9 училища: Асим Адемов (ЕНП), Илхан Кючюк (Обнови Европа), Емил Радев (ЕНП), Елена Йончева (С&Д) и Цветелина Пенкова (С&Д). Общо 22 училища от всички нива на Програмата са взели участие в онлайн сесия на Евроскола, а 28 са се включили в общоевропейската е-Twinning група за училища посланици от цяла Европа, в която имат възможност да общуват директно с други членове на мрежата и да вземат участие в общи инициативи.

Училищата посланици са организирали множество събития за отбелязване на Деня на Европа, 9 май, като много от тях въвличат целия екип от преподаватели и ученици, превръщайки го в мащабен празник за всички. Особено оригинални са честванията с инициативи като театрално представление, хибридно състезание по дебати, игра с дартс за проверка на фактите, създаване на виртуален макет на ЕП в Minecraft, конкурс за есе на тема „Моето встъпително слово в ЕП, ако бъда избран за евродепутат“, организиране на европейско първенство по волейбол между класовете, образователна пъзел стая, европейска игрова зона, литературно четене на европейски приказки и много други.

Освен задължителните дейности, почти всички училища са организирали и множество допълнителни дейности, като на най-интересните и иновативните от тях ще посветим отделна статия за добрите практики на училищата от настоящата учебна година.

Обобщение, класиране и награди

От анализа на реализираните и споделени дейности по Програмата на 62 училища установихме, че 25 от тях се отличават с постоянна работа и активна дейност през цялата учебна 2021/2022 година. С това те заслужиха и призовите места в крайното класиране.

 .
Училищата посланици организираха множество събития през годината.Училищата посланици организираха множество събития през годината.
Училищата посланици организираха множество събития през годината.
 .

Всички 10 новоприсъединили се към Програмата училища са покрили основните критерии за сертифициране. Заедно с училищата, които са завършили пълен цикъл от Програмата и са я рестартирали, те получават плакети за училище − посланик на Европейския парламент, а учителите и учениците − електронни сертификати за участието си в Програмата.

Крайното класиране на най-активните 25 училища посланици, изготвено заедно от обучителните специалисти и четирима членове на екипа на Бюрото на ЕП в България, можете да видите в таблицата в края на текста. Най-висок общ резултат във всяко от нивата постигнаха СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица (III ниво),  ПЕГ ,,Д-р Иван Богоров“, Димитровград (II ниво), ИПГИТ ,,Алеко Константинов“ Велинград (I ниво рестарт) и ЗПГ „Климент Тимирязев“, гр. Сандански (I ниво нови училища). Старши и младши посланиците от тези училища ще получат различни материални награди с логото на Европейския парламент. В случай че бъдат възобновени присъствените обучения за учители в Брюксел и специалните сесии на Евроскола, ще използваме класирането за номиниране на участниците в тях.

Челните позиции за всяко от нивата в Програмата заемат:

  1. СУ „Св. Паисий Хилендарски“, Златица (III ниво)
  2. ПЕГ ,,Д-р Иван Богоров“, Димитровград (II ниво)
  3. ИПГИТ ,,Алеко Константинов“, Велинград, (I ниво рестарт)
  4. ЗПГ „Климент Тимирязев“, Сандански (I ниво нови училища)
 .
Окончателно класиране на училищата – посланици на Европейския парламент, през учебната 2021/2022 година. Окончателно класиране на училищата – посланици на Европейския парламент, през учебната 2021/2022 година.
Окончателно класиране на училищата – посланици на Европейския парламент, през учебната 2021/2022 година.
 .

*             *             *

Бюрото на Европейския парламент в България благодари на всички училища, преподаватели и ученици, взели участие в Програмата, както и на училищните ръководства, които подкрепиха техните инициативи. Вярваме, че въпреки трудностите през изминалата година, Програмата бе от полза за участниците в нея, като спомагаше за изграждането на лидерски умения и нагласа за активно гражданско участие у учениците, задълбочаваше знанията им за европейските политики и им помагаше да работят в екип. Надяваме се да продължим да надграждаме постигнатото.

 .

 .
Програма за училища посланици
Програмата за училища – посланици на ЕП, се разширява с 10 нови училища
Инициативата „Европейски час“ среща гимназисти с членове на Европейския парламент
Инициативата „Европейски час“ отново среща гимназисти с членове на Европейския парламент
Проведе се шестото издание на инициативата „Европейски час“