skip to content
 

Дейности в училищата – посланици на ЕП. Добри практики 2016/2017 г.

03/08/2017
 .

Общи изводи от изпълнените дейности в рамките на Програмата за училища – посланици на Европейския парламент, през учебната 2016/2017 година. Примери за конкретни дейности и добри практики.

 .
Програма за училища – посланици на Европейския парламентЛого на Програмата за училища – посланици на Европейския парламент, на фона на сградата на ЕП в Страсбург
Програма за училища – посланици на Европейския парламент
 .

Според получените доклади и обратна връзка Програмата е провокирала интереса и активността както на учителите, така и на учениците. Във всички училища е работено активно с „Европейските модули за обучение“. Проведени са самостоятелни занимания, а общата оценка е, че така са подобрени знанията за ЕС. Учители са ползвали „Модулите“ в часове по география, икономика и свят и личност. Участието в Програмата е дало възможност на учениците да осъществят интересни дейности, в които освен знания са развили и други умения – работа в екип, лидерство, презентиране и т.н.

В повечето училища младши посланиците са подготвяли презентации, доклади, табла, видеоклипове. Тези продукти са били представяни на ученици от по-малките класове, а също и на връстници. Провеждани са състезания и викторини. Във всички училища са реализирани дейности за оформяне на европейски информационен кът и за отбелязването на Деня на Европа. Някои училища са намерили подкрепа от местната власт и са осъществили съвместни инициативи.

 .
Много от училищата посланици предложиха интересни и иновативни дейностиМладежи в Европейския парламент в Брюксел
Много от училищата посланици предложиха интересни и иновативни дейности
 .

Примери за конкретни дейности и добри практики

Ученици преподават на ученици

Най-масово използваният похват за придобиване и разпространяване на знания са различни форми на преподаване от ученици на ученици – доклади, открити уроци, презентации. Темите варират от екология, устойчиво развитие, особености на различните държави членки, приоритетите на ЕС до символиката на Съюза, начините на работа на ЕП и другите институции, наградата „Сахаров“ на ЕП, представяне на инициативата на ЕП „My house of Еuropean history“ и т.н. Уроците и презентациите (а понякога и образователни игри) са изнасяни пред ученици от начален до гимназиален курс, в някои случаи и в различни училища. Използвани бяха часове по история, география, „свят и личност“, икономика и др. Според направените допитвания тази практика е оценена високо от самите ученици, помогнала им е да се почувстват значими, дала им е увереност и самочувствие.

Ученическа изложба

Немалко училища организираха различни видове ученически изложби на теми, близки до Европейския съюз. Рисунка на картон от учениците от 1 – 4 клас, конкурс за детска рисунка „Европа в мечтите на децата“ за Деня на Европа и самостоятелна изложба на графика бяха част от добрите примери.

Видеоклип

Една от дейностите, които бихме искали да изтъкнем, е създаването на аудиовизуално съдържание от младши посланиците. Заснемането на видео никога не е било по-лесно благодарение на съвременните технологии, с които днешните ученици са добре запознати. Аудиовизуалното съдържание също така е изключително подходящо за споделяне в различни онлайн платформи и социални мрежи, което му придава и добавена стойност. Част от примерите в рамките на тази дейност включват създаване на материали за училищната телевизия, разяснителна кампания за „Бялата книга“ и бъдещето на Европейския съюз, собствени клипове по повод 60-ата годишнина от създаването на ЕС, заснемане на интервюта с обществени личности, изработване на видеоклип по повод Международния ден за елиминиране на расовата дискриминация, както и различни видеоклипове за дейността по Програмата.

Симулационни игри

Популярен формат за нетрадиционно учене бяха и различни видове симулации. Тук примерите са много и различни: участие в симулационна конферентна връзка с областнен съд за запознаване с работата на съответната съдебна институция; различни интерактивни занимания; симулационно състезание по отбори с презентации и състезателна игра от 4 кръга за разпознаване на символи, образи, личности, езици и храни от различни европейски държави; игра на интерактивна дъска; викторини; интерактивна игра „Разумни потребители“; състезание на тема „Аз обичам Европа” по подобие на популярното телевизионно шоу „Аз обичам България”; междукултурна игра; игра „Познаваме ли нашата Европа?”; симулационна игра „Европейски институции“; състезание: „Част съм от ЕС и го познавам“; подреждане на пъзел „черга“ с по-важните исторически дати, събития и факти от ЕС.; младши посланици заемат ролите на депутати в ЕП и участват в международната конференция. Проведени са и симулации на избори и референдум.

Събитие с общинско измерение

Много училища излязоха извън пределите на своя „двор“ и потърсиха съдействие от партньори и заинтересовани лица в сферата на образованието и общинската политика. Проведени бяха различни срещи с участието на представители на РУО, кметове, представители на общинския съвет. На друго място ученици се включиха в традиционния парад на своя жилищен район. Особено интересен е случаят в който младши посланиците се срещнаха с кметовете на общините в региона и ги интервюираха относно развитието на конкретната община през десетте години от членството на България в ЕС. В последствие бяха направени видеоклипове с интервютата. Младши и старши посланици също така участваха с предварително подготвени рисунки на европейска тематика в тържествен концерт, организиран от Областния информационен център.

Кулинарен базар на ЕС

На много места с радост установихме, че учениците успяха да демонстрират своите готварски умения по начин, свързан с Европейския съюз и неговите държави членки. Организирани бяха изложения за европейска кухня с представяне на съответните страни, кулинарни базари с благотворителна цел, а европейската кухня дори беше част от състезание за познаване на различните националности в Съюз.

Ученически клуб

В различни училища посланици бяха създадени клубове, които да подпомагат изпълнението на Програмата. Те са с имена като ,,Млад европеист“; „Посланици на Европейския парламент“, „Млад европейски посланик“ или „EuroTeens“, но има и клуб по дебати. Много от тези клубове създават свои профили в социални мрежи.

Евро-олимпиада – Eвропеиада

Няколко училища успешно организираха Европеиада-Олимпиада, посветена на знанията на учениците за Европейския съюз. В нея бяха включени разнообразни игри и викторини, засягащи различни теми и дейности от Европейския парламент.

Изготвяне на собствени аксесоари – значки, шалове, тениски

На някои места по своя собствена инициатива ученици изработиха различни аксесоари – малки значки, тениски или шалове с цветовете и символите на Европейския съюз. Част от значките носеха с логото на вече съществуващ или новосъздаден младежки клуб по европейски въпроси в училището. Подобна дейност е изключително подходяща за деца с творчески заложби или проявяващи особена сръчност.

Анкети и проучвания

Учениците използваха проучвания и онлайн анкети, за да проверят доколко училищната общност познава ЕС и ЕП. След анализиране на резултатите успяха по-ефективно да планират предстоящите обучителни инициативи, използвани в рамките на програмата под формата на различни събития, игри и информационни материали.

Онлайн платформа за обучение

В рамките на програмата учениците успяха да включват в дейностите си и онлайн платформи за обучение като:

–          Разработване на онлайн уроци с помощта на платформата SYMBALOO

–          Онлайн платформата Kahoot за обратна връзка за знания на ЕС.

Изработване на брошури

Учениците изработиха информационни брошури, включващи теми като: как работи ЕС, какво представлява Европейският парламент и бъдещото българско председателство на Съвета на ЕС. Учениците подготвиха и варианти изработени на английски език като брошури за възможни седемдневни екскурзии из страните от ЕС.

Европейска градина – засаждане на дървета

В рамките на програмата ученици засадиха типични дървета и храсти за някои държави членки на ЕС на територията на училището и поставиха табели с информация за видовете и държавите, за които са характерни.

Медийно отразяване

Някои от старши и младши посланиците си сътрудничиха с медиите, за да могат да достигнат до повече хора и да им разкажат за това, което вършат. Дейностите на три училища получиха отразяване в местни медии – вестници и местни телевизии, а едно от тях дори може да се похвали с включване в новинарска емисия на Българската национална телевизия.

Други предпочитани медийни канали са училищната радиостанция и училищната телевизия, в които някои училища включиха предаване или рубрика на европейска тематика. Където условията позволяват, учениците използваха медийните табла в коридорите на училищата си, за да прожектират различни информационни видео и снимкови материали

Създаване на информационен сайт

Учениците в няколко училища създадоха отделен информационен сайт за целите на проекта или обособиха нов раздел във вече съществуващия сайт на училището. Някои училища са направиха Facebook група или страница на програмата.

Празничен училищен звънец

Две от училищата посланици смениха мелодията на училищния звънец с химна на Европа по случай Деня на Европа 9 май.

Учене чрез театър

Театрални постановки с вмъкнати европейски елементи също бяха част от предпочетените иновативни дейности на младши посланиците. Сред тях имаше специално подготвена сценка за ЕС, както и такава, посветена на езиковото многообразие.

Базар на Европейската книга

По повод 9 май едно училище организира базар на европейската книга, в рамките на който учениците представиха книги от европейски автори и имаха възможността да се запознаят с европейското литературно творчество.

Срещи с членове на Европейския парламент

В рамките на програмата младши посланици се включиха в дискусии с евродепутатите Андрей Новаков, Ева Майдел, Петър Курумбашев, Илхан Кючук, Андрей Ковачев, Момчил Неков, Владимир Уручев.