skip to content
 
 
 

От 2008 г. насам Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ на Аахен ежегодно отправят покана към младежите от всички държави – членки на ЕС, да представят проекти, ръководени от млади хора и насочени към младите хора, които показват активно участие в развитието на Европа.

© Karlspreisstiftung/Andreas Herrmann
© Karlspreisstiftung/Andreas Herrmann

МОЖЕМ ЛИ ДА УЧАСТВАМЕ?

За европейската награда „Карл Велики“ могат да представят проекти млади хора на възраст между 16 и 30 години от всяка държава – членка на ЕС.

Проектите могат да бъдат представяни индивидуално, или за предпочитане – групово. Те следва да насърчават разбирателството в Европа и в света; да подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция; да предоставят образец за подражание за младежите, които живеят в Европа, и да предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейците като една общност.

КАКЪВ ВИД ПРОЕКТИ МОЖЕМ ДА ПРЕДСТАВИМ?

Победителите през предходни години получиха наградата за проекти като например младежки обмен, мероприятия в областта на спорта, изкуствата или културата или за онлайн проекти с европейско измерение. Можете да погледнете тук, за да прочетете за проектите на предходните победители.

АМИ АКО СПЕЧЕЛИМ?

Наградата за най-добър проект е 7500 евро, втората награда е 5000 евро, а третата награда е 2500 евро. Като част от наградата тримата европейски лауреати са поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург).

По един представител на всеки от 27-те избрани национални проекти ще бъде поканен в Аахен за няколко дни, за да присъства на различни събития, включително на церемонията по връчване на младежките награди, която се провежда винаги два дни преди Възнесение – денят, на който се връчва престижната международна награда „Карл Велики“ на Аахен.

Наградите за трите най-добри проекта ще бъдат връчени от председателя на Европейския парламент и представители на Фондацията за международната награда „Карл Велики“ на Аахен.

Вашият проект също така ще бъде широко отразен от медийните канали на Европейския парламент и на Фондацията.

... и не на последно място, престоят Ви в Аахен ще представлява единствена по рода си възможност за срещи и връзки с други енергични млади хора от цяла Европа, платформа за споделяне на вашата визия за Европа пред европейските лидери и за много от вас това ще бъде началото на дълготрайно приятелство с млади хора с подобно мислене от цяла Европа!