skip to content
 
 
 

Vítězové z roku 2011

PRVNÍ CENA

Spojené království "Europe & Me"

Europe & Me (Evropa a já) je časopis zaměřený na životní styl dostupný na internetu, který založili mladí Evropané pro evropskou mládež. Jeho mottem je "učiňme Evropu osobní", neboť je často spojována pouze s politikou a byrokracií. Časopis byl založen v září roku 2007 a poprvé vydán v červenci 2008. Každé tři měsíce vychází na stránkách www.europeandme.eu nové číslo. V lednu 2011 byl spuštěn blog časopisu, 6th Sense (Šestý smysl), který je pravidelně aktualizován a doplňuje tříměsíční cyklus vydaných čísel časopisu. Zakládající tým časopisu se skládá z osmi lidí šesti různých národností a patří k nim i pisatelé a čtenáři z dvaceti zemí světa. Za necelé tři roky bylo vydáno jedenáct čísel, časopis přilákal více než dvacet tisíc evropských čtenářů a získal finanční prostředky na uspořádání semináře pro mladé evropské novináře. Autoři stopovali po celé Evropě, aby zachytili všechny její tváře, a vybudovali online společenství čítající přes jedenáct set účastníků. Do časopisu přispělo více než sto pisatelů. Redaktoři, autoři a celé společenství dobrovolně spolupracují na dosažení společného cíle - zachytit pocit nového, mezinárodního způsobu života. Europe & Me se o Cenu Karla Velikého ucházel již dříve, avšak na evropské úrovni oceněn nebyl. Přesto však věříme, že naše usilovná práce a to, že nejsme jednorázový projekt, hovoří v náš prospěch a nikoli naopak. Dostalo se nám podpory, abychom se do soutěže přihlásili znovu. Od loňského roku se projekt rozšířil takovým způsobem, který předčil naše očekávání, a získal zcela nové rozměry. Před rokem byl Europe & Me především nevšedním časopisem, na němž se lidé podílejí společně. Dnes představuje Europe & Me platformu umožňující lidem prosadit se, rozvíjet a najít osoby podobného smýšlení. Možná to dokazuje i skutečnost, že počet stránek v naší aplikaci se od loňského roku zdvojnásobil. Se všemi těmito novými iniciativami, naším uskupením, které sdružuje stokrát více lidí než dříve, a samozřejmě s loňskými zkušenostmi bychom to rádi zkusili ještě jednou.

DRUHÁ CENA

Řecko "Balkans Beyond Borders" ("Balkán za hranicemi")

Balkans Beyond Borders 2010. Projekt BBB vznikl v roce 2009 jako soutěž krátkých filmů, jejíž finále se následně konalo v Bělehradu. Projekt oslovoval mladé lidi z jihovýchodní Evropy, kteří se zajímají o politické, sociální, hospodářské a kulturní aspekty regionální spolupráce a o tvorbu filmů. Hlavním cílem bylo přimět mladé lidi, aby se zamysleli nad situací ve svém regionu a aby lépe porozuměli významu, jaký má regionální spolupráce pro další vývoj zemí, v nichž žijí. Ve finále bylo promítnuto deset filmů, které prošly předchozím výběrem. Vítězný snímek shlédli diváci na filmovém festivalu Naoussa v Řecku a poté při několika dalších příležitostech. Balkans Beyond Borders 2011. V roce 2010 se projekt rozšířil a nyní zahrnuje čtyři různé části. Stěžejní činností projektu BBB zůstává pořádání každoročního tematického festivalu krátkých filmů, jenž se pokaždé koná v jiném městě Balkánského poloostrova. Téma pro rok 2010 zní: "Kdo se bojí hluboké krize". Mladí lidé se mohou přihlásit s filmem, který v nějakém ohledu řeší otázku krize. Vítězné filmy budou po celý rok propagovány, což umožní upoutat pozornost na kulturu a tvůrčí schopnosti mládeže žijící v daném regionu. Druhou částí projektu je pořádání tří seminářů. Deset mladých lidí z různých zemí se setká v hlavním městě regionu, kde společně během jednoho týdne tvoří krátký film a snaží se přitom překonat tradiční filmařské metody. Všechny tři filmy se budou odvíjet od stejného momentu krize a jejich dějství je založeno na stejných klíčových okamžicích, což nepřímo ukáže, jaký mají jednotlivá kulturní prostředí a skupiny pohled na krizi. Filmy bude možno shlédnout během festivalu. Třetí částí projektu je podpora sítě jedinců tohoto regionu se společnými cíli a zájmy. "Velvyslanci BBB" budou ve své zemi propagovat projekt BBB a jeho cíle informováním o našich aktivitách v domácím jazyce a zároveň budou poskytovat nápady a starat se o jejich naplnění. Budou se též konat univerzitní semináře na témata relevantní pro daný region a dále promítání krátkých filmů z festivalu s následnými diskusemi, které tyto filmy vyvolají mezi diváky. Cílem je podpořit studenty, aby se při studiích na univerzitě zaměřili na studium svého regionu.

TŘETÍ CENA

Španělsko "Escena Erasmus Project"

Projekt Escena Erasmus byl zahájen v roce 2009. Jedná se o průkopnickou evropskou iniciativu zaměřenou zejména na studenty programu Erasmus, jejímž záměrem je stát se divadelní sítí podporující výměny mezi divadelními spolky evropských vysokých škol. Cílem projektu je tedy vybudovat tvůrčí prostor pro kulturní a jazykové výměny. Vzhledem k tomu, že se rozvíjí společný evropský prostor vyššího vzdělání, domníváme se, že by Evropu měly sjednocovat i další zkušenosti týkající se vzdělání. I takové zkušenosti by měly být součástí jakéhokoli prostoru vyššího vzdělávání. Domníváme se, že by se vysokoškolský svět měl zasadit o rozvoj činností, které obohacují zkušenosti evropské výměny a vytváří prostor pro integraci a porozumění mezi jednotlivými evropskými národy, kulturami a jazyky. Proto projekt Escena Erasmus podporuje vybudování sítě vysokých škol, jejímž prostřednictvím bude možné vyměňovat si divadelní zkušenosti především studentů programu Erasmus. Herci z různých zemí vystupující v cizím jazyce pro evropské diváky totiž také reprezentují Evropu. Projekt Escena Erasmus rozvíjí a řídí mladí absolventi a studenti doktorandských programů, členové hnutí vysokoškolských divadel, kteří nyní založili profesionální divadelní spolek s názvem CRIP (Companyia de Recerca i Innovació Teatral). Hlavním sídlem projektu Escena Erasmus se stala univerzita ve Valencii, v pořadí druhá vysoká škola v Evropě v počtu přijímaných studentů do programu Erasmus. Evropský divadelní projekt "Escena Erasmus" tedy nabízí semestrální a celoroční divadelní semináře se závěrečným představením pro studenty Erasmu i pro domácí studenty (70 % studentů programu Erasmus / 30 % domácích studentů), dále vytvoření divadelního spolku s účastníky seminářů, který každoročně inscenuje vystoupení a objíždí s ním partnerské univerzity, vybudování dlouhotrvající sítě divadelních výměn mezi evropskými vysokými školami se sídlem na Valencijské univerzitě.