skip to content
 
 
 

Europhonica IT vítězem Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany za rok 2019

všech 2019 vítězů
všech 2019 vítězů

Tento italský rozhlasový pořad byl zvolen vítězem letošního ročníku Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany z 285 projektů na slavnostním ceremoniálu, který se konal 28. května v Cáchách. Místopředseda Evropského parlamentu ve svém proslovu uvedl: „Europhonica je vynikajícím příklad přiblížení institucí Evropské unie občanům, aby lépe porozuměli jejímu fungování a aby se mohli více občansky angažovat“.

Cenu udílí Evropský parlament spolu s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého iniciativám mladých lidí ve věku od 16 do 30 let, kteří se zapojili do projektů napomáhajících většímu porozumění mezi lidmi z různých evropských zemí. Od roku 2008 se o cenu ucházelo již více než 3000 projektů.

Do Cách byli ve dnech 27.–30. května pozváni zástupci 28 národních projektů, aby zde převzali diplom a medaili. 30. května se zúčastnili slavnostního udělení Mezinárodní ceny Karla Velikého, kterou získal generální tajemník OSN António Guterres. jako „zastánce evropského společenského modelu“.

První cena: Itálie – Europhonica IT (RadUni – Associazione Operatori Radiofonici Universitari) – www.raduni.org

Europhonica IT je projekt sdíleného rozhlasového pořadu, který dává prostor nezávislým studentským a univerzitním médiím. V projektu, jehož redakční tým tvoří mladí lidé z Francie, Itálie, Španělska, Portugalska, Řecka a Německa, hovoří studenti a mladí odborníci o tom, jak by měla Evropa vypadat podle jejich představ. Pořad je vysílán každý měsíc z Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Druhá cena: Finsko – Tvoje evropské občanství (Evropský parlament mladých) www.eypfinland.org

Projekt Tvoje evropské občanství představuje mladým Finům poutavou a přístupnou formou proces rozhodování v EU a také různé evropské kultury.  Umožnil navázat cenné kontakty mezi studenty všeobecných středních škol a středních odborných škol, v nichž byly zastoupeny také jazykové a etnické menšiny. Celkem čtyř mezinárodních akcí v rámci projektu se zúčastnilo asi 500 mladých lidí. Na nich měli možnost diskutovat o aktuálních evropských tématech a současně si formovat své názory.

Třetí cena: Rakousko – Muslimové proti antisemitismu (Muslimische Jugend Österreich) – www.mjoe.at

Muslimové proti antisemitismu je osvětový pilotní projekt zaměřený na muslimskou mládež obou pohlaví. Jedná se o vůbec první projekt kriticky pohlížející na problematiku antisemitismu z muslimské perspektivy. Součástí projektu byly workshopy s experty a vytvoření míst pro setkávání obou komunit. To vše v zájmu posílení pocitu společné rakouské a evropské identity.

Sociální média – @EUYouthPrize  #ECYP2019