skip to content
 
 
 

Vítězové z roku 2008


    
    
    

PRVNÍ CENA

"The Students Without Boundaries"

Program "The Students Without Boundaries" ("Studenti bez hranic") je určen pro 135 studentů ze Slovenska, Rumunska, Ukrajiny a Srbska, kteří se každoročně účastní seminářů o vedení. Tento program podporuje výměnu zkušeností mezi studenty v otázkách, jako jsou vzdělávací příležitosti v Evropě, rozšiřování EU a společné financování. Během dvou týdnů studenti na společném táboře sdílejí rovněž svá kulturní dědictví. Po ukončení programu se vracejí domů a pokračují v této výměně zkušeností a v utváření skupiny prostřednictvím internetu.
Letní tábor zahrnuje semináře v oblasti lidských práv a historie, čímž vytváří společný smysl pro evropskou identitu a integraci.
Výběr účastníků je prováděn na základě jimi předložených esejí, každý rok na jiné téma, jako např. "Evropský rok mezikulturního dialogu 2008". Účastníci mají možnost představit své eseje na seminářích začínajících diskusí na aktuální téma. Výběrové řízení probíhá ve spolupráci zástupců 5 zemí.
Cíle EU v oblasti rozvoje společnosti bez hranic jsou v souladu s cíli programu Studenti bez hranic - zástupci mladé generace z EU a z kandidátských a potenciálních kandidátských zemí provádějí v praxi život v evropské společnosti v multikulturní Evropě. Tábor je tak fórem pro výuku evropských hodnot, jako je kulturní, etnické a náboženské porozumění mezi mladými vedoucími pracovníky.
Program Studenti bez hranic slouží jako vzor pro evropskou spolupráci, neboť posiluje evropskou integraci: po ukončení letního programu se studenti vracejí domů a zapojují místní skupiny do tohoto programu.
Bývalí účastníci, tzn. 1500 studentů z 5 zemí, dnes tvoří skupinu nazvanou "Rákóczi Family". Jedná se o praktický příklad Evropanů žijících v jednom společenství, které slouží také jako on-line společenství, jako fórum pro vytváření pracovních míst a jako společná platforma pro finanční prostředky, vzdělávací projekty a právní otázky.

 

DRUHÁ CENA

"London Festival of Europe"

"London Festival of Europe" (Londýnský festival Evropy) je každoroční dvoutýdenní série veřejných přednášek, diskusí a uměleckých akcí na nejprestižnějších londýnských místech. Podporuje zapojení mládeže a ostatních lidí do evropských záležitostí a je oslavou kultur v Evropě. Spolupracuje s celou řadou partnerů, včetně Londýnské školy ekonomie (London School of Economics), galerie TATE modern, Chelsea College of Art and Design, Federal Trust, opendemocracy.net, cafebabel.com, Francouzským institutem a Rumunským kulturním institutem.
První ročník festivalu se konal v březnu 2007 na oslavu 50. výročí přijetí Římské smlouvy. Jeho deseti akcí se zúčastnilo přes 1 500 lidí, včetně 250 lidí, kteří se zúčastnili ústřední diskuse o evropských hodnotách, jež se konala v den výročí, tj. 25. března.
Festival založili Lorenzo Marsili a Niccolo Milanese a festivalový tým je složen z 11 dobrovolníků zastupujících 9 různých evropských zemí, kteří pracují v duchu občanské povinnosti a dobrodružství. Vedoucí týmu se stala paní Segolene Pruvotová. Členové festivalového týmu pracují celý rok na různých místech a komunikují spolu různými způsoby, protože se často pohybují po celé Evropě. Cílem festivalu je aktivně podporovat vztahy se studentskými spolky ve Spojeném království a v zahraničí a iniciativy dalších mladých lidí.
Festival propaguje oslavu odlišnosti i příbuznosti kultur a usiluje o rozvoj hlubokého smyslu pro společnou evropskou identitu. Festival se každoročně objevuje v londýnském kulturním kalendáři a Londýnský festival Evropy 2008, který se bude konat v březnu, nabízí dokonce ještě bohatší program.

 

TŘETÍ CENA

První střední škola lorda Byrona (Atény)

První střední škola lorda Byrona se již 30 let (od roku 1979) snaží informovat své studenty o Evropské unii a rozvíjet v nich evropskou identitu. Naše úsilí v činnostech souvisejících s EU bylo posíleno po roce 1981 se vstupem Řecka do Evropské unie a dále po roce 1996, kdy jsme si dali za cíl podporovat vzájemné porozumění mezi lidmi z různých evropských zemí, rozvíjet společnou evropskou identitu, a také sloužit jako praktický příklad Evropanů, kteří spolu žijí v jednom společenství.
Díky těmto činnostem jsme zavedli úplně nový předmět v našem studijním programu s názvem "Evropská studia".
V rámci našich činností v roce 2008:
i) jsme navázali vztahy se školou Gimnazium Nr10 v polském Řešově;
ii) připravujeme událost nazvanou "The Spring of Europe" ("Evropské jaro"), která se zaměřuje na otázky multikulturalismu a je naplánována na březen;
iii) jsme již po čtvrté v řadě pozvali 22 studentů ze školy Emmaus College v holandském Rotterdamu, aby společně s námi oslavili dne 6. května Den Evropy.
Během dlouhé doby společné činnosti se nám podařilo zvýšit povědomí o Evropské unii mezi několika tisíci studenty. Budeme nadále pokračovat v našem úsilí, jelikož věříme, že vzdělání je nejúčinnějším způsobem, jak obeznámit občany s evropskými myšlenkami.
Stále máme na paměti slova Jacquese Delorse: "Musíme se naučit poznávat, musíme se naučit konat, musíme se naučit žít vedle sebe...musíme se naučit žít".

 .