skip to content
 
 
 

Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany za rok 2015 získal projekt @RealTime WW1

První cenu obdržel na slavnostním předávání Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany za rok 2015, které se konalo 12. května na Univerzitě v Cáchách, twitterový projekt z Lucemburska nazvaný @RealTime WW1. Druhou cenu získal evropský (po)hraniční projekt Fronterras z Francie a třetí cena byla udělena společně rakouskému projektu Social Soccer Cup, kyperskému projektu Podnikání – řešení problematiky nezaměstnanosti (Entrepreneurship, the Solution against Unemployment) a projektu Infoactualidad ze Španělska. Každoročně udělovanou cenou se oceňují projekty, které u mládeže podporují společný smysl pro evropskou identitu a integraci.

První cenu předal předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, druhou bývalý předseda EP Hans-Gert Pöttering a třetí starosta Cách Marcel Philip, kvestorka EP Elisabeth Morinová Chartierová a předseda správní rady Ceny Karla Velikého Jürgen Linden.

1. cena: Lucembursko – @RealTime WW1
@RealTime WW1 je projekt studentů magisterského studia současných evropských dějin na Univerzitě v Lucemburku. Od jeho zahájení v roce 2014 zachycují studenti na twitterovém účtu „@RealTimeWW1“ vždy v několika větách životní příběhy z období první světové války, a to, jak sami říkají, nikoli jako „dějiny vítězů a poražených, ale jako vyprávění o době, kdy mnoho matek bez ohledu na to, z jaké země pocházely, ochromil tentýž strach o jejich syny ležící ve vojenských nemocnicích“. O době, kdy muži na všech frontách psali stejné zamilované dopisy, aniž by věděli, zda se se svou láskou ještě kdy znovu setkají. O době, kdy vojáci v zákopech zpívali stejné vánoční koledy a ve svých modlitbách se obraceli k Bohu – jen v různých jazycích.“

Studenti rozdělili mohutný příběh první světové války na krátké osobní příběhy, tak aby bylo možné „válku vedenou k ukončení všech válek“ dnes pochopit, a každý den přispěli několika větami s cílem ozřejmit nový pohled na soudobé politické a sociální priority, ať už z hlediska vojáků, zdravotních sester, žáků, umělců, zemědělců či aktivistů, z nichž všichni doufali, že válka pro ně co nevidět skončí.  Stránka @RealTime WW1 má nyní více než 8 700 čtenářů.

https://twitter.com/RealTimeWW1

2. cena: Francie – Evropský (po)hraniční projekt Fronterras
Evropský (po)hraniční projekt Fronterras zahájilo 28 mladých evropských občanů, z nichž čtyři žijí na vnějších hranicích Evropské unie. Vytvořili internetovou stránku, na níž shromažďují poutavé příběhy ze života na evropských hranicích nebo z cestování přes ně.

Slovy tvůrčího týmu: „Abstraktní pojem hranice se stává skutečností, pohlíží-li se na ni očima těch, kteří se s ní setkávají každý den. Chceme pomoci lidem poznat Evropu prostřednictvím hranic, které byly uměle vytvořeny před dávnými dobami a které vedly k tomu, že se z ní stal mnohostranný kontinent, tak jak jej známe dnes.“

http://www.fronterras.com/

3. cena byla udělena těmto třem projektům:

Rakousko – projekt Social Soccer Cup
Social Soccer Cup je mezinárodní fotbalový turnaj pro mládež a dobročinné organizace z celé Evropy. Organizují jej mladí lidé z mládežnického centra ClickIn pro mládež z jiných zemí. Cílem je setkávání mládeže z různých evropských zemí, překonávání předsudků a spouštění dalších společných projektů.

http://www.socialsoccercup.at

Kypr – projekt Podnikání – řešení problematiky nezaměstnanosti
„Podnikání – řešení problematiky nezaměstnanosti“ byl mnohostranný projekt výměny mládeže, který podporoval diskuze mezi jeho mladými účastníky. Hlavními tématy byly nezaměstnanost, emigrace, podnikání a neformální vzdělávání.

https://www.facebook.com/kentro.agrou?fref=ts


Španělsko – projekt Infoactualidad
Projekt Infoactualidad je internetovým deníkem fakulty informatiky madridské Universidad Complutense, pro který ve funkci zpravodajů pracuje 140 studentů žurnalistiky. Od svého zahájení v roce 2012 mohlo této stáže využít více než 400 studentů fakulty. Projekt Infoactualidad má síť „studentů dopisovatelů“, kteří působí v rámci programu Erasmus po celé Evropě.

http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/carlomagnoCena

Vítězné projekty získají 5 000 EUR, 3 000 EUR a 2 000 EUR. V nadcházejících měsících budou jejich autoři kromě toho pozváni do Evropského parlamentu v Bruselu.

Autoři zúčastněných 28 projektů byli pozváni na slavnostní předávání cen, které proběhlo dne 12. května v Cáchách a kde jim byl předán diplom a medaile.

Slavnostní předávání cen, které zorganizoval Evropský parlament společně s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého, se konalo v prostorách Univerzity v Cáchách.

Uvítací projev pronesli předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, místopředsedkyně Nadace pro Mezinárodní cenu Karla Velikého Bettina Leysenová a rektor Univerzity v Cáchách Ernst Schmachtenberg.

Audiovizuální materiál ze slavnostního předávání je k dispozici na požádání a bude zpřístupněn na níže uvedené internetové stránce.

Sledujete nás na Twitteru: @EUYouthPrize

Sledujte tuto událost prostřednictvím #ECYP2015.


Odkazy

Internetová stránka Ceny Karla Velikého, na níž je shrnuto 28 projektů z jednotlivých členských států: http://www.charlemagneyouthprize.eu/

Více informací o projektu @RealTime WW1 naleznete na stránce: https://twitter.com/RealTimeWW1

Více informací o evropském (po)hraničním projektu Fronterras naleznete na stránce: http://www.fronterras.com/

Více informací o projektu Social Soccer Cup z Rakouska naleznete na stránce: http://www.socialsoccercup.at

Více informací o projektu Podnikání – řešení problematiky nezaměstnanosti naleznete na stránce: https://www.facebook.com/kentro.agrou?fref=ts

Více informací o projektu Infoactualidad naleznete na stránce: http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/carlomagno

Audiovizuální stránka s materiálem ze slavnostního předávání ceny: http://audiovisual.europarl.europa.eu/


Další informace Vám poskytne:

Armin Wisdorff: (+32) (0)498 98 13 45 - armin.wisdorff@europarl.europa.eu