skip to content
 
 
 

Vítězové z roku 2016

Cenu Karla Velikého pro mládež letos získal projekt na integraci uprchlíků

Vítězem letošního ročníku soutěže o cenu Karla Velikého pro mladé Evropany je italský projekt „InteGREAT“ zaměřený na integraci uprchlíků. Jako druzí se umístili studenti z Řecka s tabletovou hrou „Hledá se Karel Veliký“ a bronzové místo obsadili mladí Britové a konference „Young European Council“ věnovaná otázkám budoucnosti Evropské Unie.

Slavnostní ocenění proběhlo ve středu 3. května na radnici v německých Cáchách a bylo vyvrcholením každoroční soutěže mládežnických projektů prohlubujících vzájemné pochopení a evropskou integraci.

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

Cena Karla Velikého pro mladé si klade za cíl podporovat praktické příklady spolužití Evropanů v jednom společenství a tím rozvíjet povědomí o evropské identitě mezi mladými lidmi i jejich účast v evropských integračních projektech. Každoročně ji uděluje Evropský parlament společně s cášskou nadací pro cenu Karla Velikého.

Výběr probíhá nejdříve ve všech osmadvaceti členských zemích Evropské unie. Laureáti národních kol jsou pozváni na závěrečnou ceremonii.

V Cáchách dostali všichni v úterý 3. května památeční medaili a diplom a vítězové navíc finanční podporu pro své projekty: Nejlepší projekt 5 000 eur, druhý nejlepší 3 000 eur a třetí 2 000 eur.

Letošní vítězové

Nejvyšší ocenění letos získal projekt InteGREAT italské odnože studentské organizace AIESEC. Jeho cílem je mobilizovat mladé lidi v celé Evropě v zájmu integrace uprchlíků. Používá k tomu workshopy, semináře a další volnočasové aktivity a zapojuje dobrovolníky z různých zemí, nevládní organizace a místní komunity.

Druhé místo získali řečtí studenti, kteří vytvořili tabletovou vědomostní hru Searching for Charlemagne. Inspirovali se tím, že Karel Veliký se již před dvanácti sty lety snažil integrovat Evropu, ačkoliv to tehdy ještě nebylo demokratické a dobrovolné sjednocení kontinentu.

Bronzovou cenu si z Cách odváží mladí Britové, kteří chtějí prostřednictvím konference Young European Council poskytovat konkrétní a inovativní podněty pro rozhodování o evropských politikách. Naposledy se sešli v listopadu v Bruselu a pracovali v rámci čtyř tematických okruhů: migrace a vnitřní záležitosti, energetická unie, akce proti změnám klimatu, vzdělávání a zaměstnanost.

Finalistou za Česko byl projekt studentů práv CLS Summer School. Spolu s renomovanými odborníky probírají na letní škole Common Law Society problémy jako základní práva v EU nebo současné krize, kterým Evropa čelí.

Příští vítězové...?

Cena Karla Velikého je udělována každý rok. Je-li Vám méně než 30 let a pracujete na projektech, které prohlubují evropskou identitu a vzájemné porozumění, můžete svůj projekt třeba příště také přihlásit.
Novinky sledujte z účtu na Twitteru @EUYouthPrize přičemž oficiální hashtag letošního ocenění je #ECYP2016.