skip to content
 
 
 

2020. aasta Karl Suure Euroopa noorteauhinna konkurss on edasi lükatud

Koroonaviiruse pandeemiast tulenevalt on 2020. aasta Karl Suure Euroopa noorteauhinna konkurss edasi lükatud.

Euroopa Parlament ja Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus otsustasid koroonaviiruse puhangust tulenevalt lükata edasi tänavuse Karl Suure Euroopa noorteauhind konkursi, sealhulgas ka 19. mail Aachenis toimuma pidanud auhinnatseremoonia.

Kandideerijaid teavitatakse edasilükkumisest personaalselt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auhinnast

Alates 2008. aastast on Euroopa Parlament ja Aachenis asuv Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutus igal aastal kutsunud noori kõigist ELi liikmesriikidest üles esitama noorte poolt ja noorte heaks läbiviidavaid projekte, mis annavad tunnistust aktiivsest osalemisest Euroopa arengus.

© Karlspreisstiftung/Andreas Herrmann
© Karlspreisstiftung/Andreas Herrmann

KAS VÕIME OSALEDA?

Karl Suure Euroopa noorteauhinna konkursile võivad esitada projekte 16–30-aastased noored igast ELi liikmesriigist.

Projekte võib esitada üksi või – eelistatavalt – rühmana. Projektid peaksid edendama vastastikust mõistmist Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil, toetama ühtse Euroopa identiteedi kujunemist ja integratsiooni, näitama eeskuju Euroopas elavatele noortele ja tooma konkreetseid näiteid ühtse kogukonnana elavatest eurooplastest.

MILLISEID PROJEKTE VÕIME ESITADA?

Varasemad võitjad on saanud auhinna selliste projektide eest nagu noortevahetus või spordi-, kunsti- ja kultuurivaldkonna üritused. Tegemist võib olla ka internetiprojektidega, millel on Euroopa mõõde. Varasemate võitjate projektide kohta saate lugeda siit.

MIS JUHTUB, KUI VÕIDAME?

Parim projekt saab auhinnaks 7500 eurot, paremuselt teine projekt 5000 eurot ja kolmas 2500 eurot. Auhinnaga kaasneb kõigile kolmele Euroopa tasandi laureaadile kutse külastada Euroopa Parlamenti Brüsselis või Strasbourgis.

27 riigi tasandi võitja esindajad (üks iga projekti kohta) kutsutakse mitmepäevasele külaskäigule Aachenisse. Seal osalevad nad mitmesugustel üritustel, sealhulgas noorteauhinna üleandmise tseremoonial, mis toimub alati kaks päeva enne taevaminemispüha, mil antakse üle mainekas Karl Suure auhind.

Auhinnad kolmele parimale projektile annavad üle Euroopa Parlamendi president ja Aachenis asuva Karl Suure rahvusvahelise auhinna sihtasutuse esindajad.

Teie projekti kajastatakse laialdaselt ka Euroopa Parlamendi ja sihtasutuse meediakanalites.

... ja lõpuks on teie viibimine Aachenis ainulaadne võimalus kohtuda ja võrgustuda teiste dünaamiliste noortega kõikjalt Euroopast, see on platvorm, kus saate jagada oma arusaama Euroopast Euroopa juhtide ees ning kus paljud teist panevad aluse pikaajalistele sõprussuhetele noorte mõttekaaslastega kõikjalt Euroopast!