[KEY NOT FOUND : wai.to_content]

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Lean
 
 
 

Duais Charlemagne don Óige 2020 ag glacadh le hiarratais anois!

An bhfuil tú in aois 16-30? Cuir isteach ar Dhuais Charlemagne don Óige mar sin, agus d’fhéadfá turas go hAachen na Gearmáine a bhuachan!

Tá sé mar aidhm ag Duais Charlemagne don Óige forbairt ar fhéiniúlacht Eorpach a chothú i measc daoine óga, chomh maith lena rannpháirtíocht i dtionscadail lánpháirtíochta Eorpacha. Bronntar an Duais ar thionscadail a rinne daoine óga inar cothaíodh an chomhthuiscint. Osclaíodh tréimhse an iarratais an 6 Samhain agus is é an spriocdháta ná an 31 Eanáir 2020.

Is féidir le daoine idir 16 agus 30 bliain d'aois cur isteach ar an gcomórtas. Bronntar Duais Charlemagne um an Óige ar na tionscadail is cruthaithí agus is nuálaí a rinne Eorpaigh óga. Leis an duais seo atá á eagrú ag Parlaimint na hEorpa agus ag Duais Idirnáisiúnta Charlemagne in Aachen, táthar ag iarraidh comhtháthú agus comhfhéiniúlacht Eorpach a chothú agus spreagadh a thabhairt do dhaoine óga san Eoraip.

Roghnófar buaiteoirí Dhuais Eorpach Charlemagne don Óige i bpróiseas a bhfuil dhá chéim ann. Roghnóidh giúiréithe náisiúnta buaiteoir amháin in aghaidh an bhallstáit. Ansin roghnóidh giúiré Eorpach na trí thionscadal is fearr ar an leibhéal Eorpach.

Is é €7,500 an duais don tionscadal is fearr, €5,000 don dara ceann, agus €2,500 don tríú ceann. Tabharfar cuireadh d’ionadaí amháin ó gach ceann de na 28 mbuaiteoir náisiúnta chuig Aachen, áit a mbeidh an searmanas bronnta ar siúl an 19 Bealtaine 2020.

Bronntar Duais Eorpach Charlemagne don Óige ar thionscadail:

• lena gcuirtear comhthuiscint Eorpach agus idirnáisiúnta chun cinn
• lena gcothaítear forbairt ar fhéiniúlacht chomónta Eorpach agus imeascadh
• a fheidhmíonn mar eiseamláir do dhaoine óga atá ina gcónaí san Eoraip
• agus a thugann samplaí praiticiúla d’Eorpaigh atá ag maireachtáil i dteannta a chéile mar phobal amháin.

Chun cur isteach ar Dhuais Charlemagne um an Óige 2020 cliceáil anseo. Seol ríomhphost chuig ECYP2020@ep.europa.eu chun tuilleadh faisnéise a fháil. Nó is féidir tuilleadh eolais a fháil ar na meáin shóisialta trí úsáid a bhaint as an haischlib #ECYP2020.

Buaiteoirí 2019

Roghnaíodh clár raidió ón Iodáil ‘Europhonica IT’ mar bhuaiteoir Dhuais Charlemagne don Óige 2019. Comhchlár raidió is ea é ar a dtugtar guth do mheáin neamhspleácha na mac léinn.

Bronnadh an dara duais ar ‘Do Shaoránacht Eorpach’ ón bhFionlainn. Tríd an tionscadal, is féidir le haos óg na Fionlainne foghlaim faoin bpróiseas cinnteoireachta san Aontas Eorpach agus faoi chultúir na hEorpa ar bhealach spreagúil.

Dámhadh an tríú duais ar ‘Moslamaigh i gcoinne an Fhrith-Sheimíteachais’, tionscadal ón Ostair. Is é is aidhm dó ná feasacht a mhúscailt i measc Moslamaigh óga, agus is é an chéad chlár é ina ndéantar iarracht ar éachtaint a thabhairt ar fhadhb an fhrith-Sheimíteachais de réir dhearcadh géarchúiseach an Mhoslamaigh féin.