[KEY NOT FOUND : wai.to_content]

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Lean
 
 
 

Faoin Duais

Ó 2008, tá Parlaimint na hEorpa i gcomhar le “Fondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen” ag tabhairt cuireadh gach bliain do dhaoine óga ó gach Ballstát AE tionscadail a ritheann daoine óga a léiríonn go bhfuil siad rannpháirteach go gníomhach i bhforbairt na hEorpa a chur faoina mbráid.

© Karlspreisstiftung/Andreas Herrmann
© Karlspreisstiftung/Andreas Herrmann

AN FÉIDIR LINN PÁIRT A GHLACADH?

Is féidir le daoine óga idir 16 agus 30 ó aon Bhallstát AE tionscadail don Dhuais Eorpach Charlemagne don Óige a chur isteach.

Is féidir le duine aonair nó, b'fhearr é, dreamanna, tionscadail a chur isteach. Ba cheart go gcuirfidís comhthuiscint Eorpach agus idirnáisiúnta chun cinn; go gcothóidís forbairt ar fhéiniúlacht choitianta Eorpach agus lánpháirtíocht; agus go bhfeidhmeoidís mar eiseamláirí do dhaoine óga atá ina gcónaí san Eoraip agus a thugann samplaí praiticiúla d’Eorpaigh atá ag maireachtáil i dteannta a chéile mar phobal amháin.

CÉN CINEÁL TIONSCADAIL AR FÉIDIR LINN A CHUR ISTEACH?

Bronnadh an duais ar bhuaiteoirí roimhe seo as ucht tionscadail amhail malartuithe óige, imeachtaí i réimsí spóirt, réimse na n-ealaíon nó an chultúir nó d'fhéadfadh sé a bheith ina thionscadal ar líne a bhfuil gné Eorpach ag baint leis. Féach anseo chun léamh faoi thionscadail ó bhuaiteoirí roimhe seo.

CAD A THARLAÍONN MÁ BHUAIMID?

Is é €7500 an duais don tionscadal is fearr, €5000 don dara ceann, agus €2500 don tríú ceann. Mar chuid den duais, tabharfar cuireadh don triúr buaiteoirí cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil nó in Strasbourg.

Tugtar cuireadh chuig Aachen d’ionadaí amháin ó gach ceann de na 28 mbuaiteoir náisiúnta ar feadh roinnt laethanta chun freastal ar roinnt imeachtaí, lena n-áirítear Searmanas Bronnta na Duaise don Óige, a tharlaíonn dhá lá roimh Dhéardaoin Deascabhála, an lá ar a mbronntar Duais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen.

Bronnfaidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus ionadaí ó Fhondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen duaiseanna ar na trí thionscadal is fearr.

Gheobhaidh do thionscadal tuairisciú forleathan freisin trí bhealaí meán Pharlaimint na hEorpa agus na Fondúireachta.

... agus ar ndóigh, is deis iontach a bheidh i do chuairt ar Aachen chun bualadh le daoine óga fuinniúla ó gach cearn den Eoraip agus líonra a chruthú leo, mar aon le bheith mar ardán duit chun d’fhís faoin Eoraip a roinnt os comhair ceannairí Eorpacha. I gcás a lán daoine, cuirfidh sé tús le cairdis saoil le daoine óga ó gach cearn den Eoraip atá ar an intinn chéanna!