skip to content
 
 
 

Teisinis pranešimas

Taisyklės

1 straipsnis. Konkurso tema

Europos Parlamentas ir Acheno Tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas kviečia jaunimą iš visų ES valstybių narių dalyvauti konkurse ES vystymosi, integracijos ir Europos tapatybės temomis.
Europos Karolio Didžiojo jaunimo premija skiriama projektams, kuriais:

• skatinamas savitarpio supratimas Europos ir tarptautiniu lygmenimis;
• puoselėjamas bendro Europos tapatybės ir integracijos pojūčio vystymas;
• rodomas pavyzdys Europoje gyvenančiam jaunimui ir pateikiama praktinių pavyzdžių, kaip europiečiai gyvena kartu kaip viena bendruomenė.

Įgyvendinant projektus, ypatingas dėmesys gali būti skiriamas įvairių su Europa susijusių jaunimo renginių, jaunimo mainų arba internetinių projektų organizavimui.

2 straipsnis. Paraiškų pateikimo terminas

Projektus var iesniegt no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 22. februārim.

Paraiškos turi būti teikiamos Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijos interneto svetainėje (www.charlemagneyouthprize.eu).

Išsamesnės informacijos galima gauti parašius e. pašto adresu ECYP2021@ep.europa.eu.

3 straipsnis. Reikalavimai dalyviams

Paraiškos pateikėjai turi būti 16–30 metų amžiaus. Jie turi būti vienos iš ES valstybių narių piliečiai arba gyventojai.

Dalyviai paraiškas gali teikti atskirai arba grupėmis. Kai paraišką teikia grupė ir kai projektas yra tarptautinis, projektą galima pateikti tik vienoje, labiausiai su projektu susijusioje šalyje.

Projektai gali būti teikiami visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Konkursui teikiami projektai turi būti prasidėję ir:

a) turi būti baigta nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. vasario 1 d
b) vis dar tęstis.

Visose paraiškose turi būti pateikta ši informacija:

• paraiškos pateikėjo pavardė ir vardas (arba atsakingojo kontaktinio asmens pavardė ir vardas, jei paraišką teikia grupė ar organizacija);
• gyvenamoji šalis;
• pilietybė;
• gimimo data;
• e. pašto adresas;
• telefono numeris;
• interneto svetainė (jei tokia yra);
• projekto pavadinimas;
• santrauka anglų, prancūzų arba vokiečių kalba;
• išsamus projekto aprašymas;
• ES finansavimo deklaracija.

Priimami tik projektai, pateikti užpildžius internetinę paraiškos formą.

4 straipsnis. Projektų atmetimo kriterijai

Konkurso kriterijų neatitinka šie projektai:

• tebeplanuojami ir neprasidėję projektai;
• ES institucijose ir Acheno Tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fonde dirbančių asmenų pateikti projektai;
• akademinės disertacijos ir publikacijos;
• ES premija jau apdovanoti projektai arba projektai, gavę didesnį negu 75 proc. ES finansavimą (pvz., pagal programas „Horizontas 2020“, „Erasmus+“, „Jean Monnet“ ar kitą ES finansavimo programą);
• projektai, kuriuos pateikia trys ankstesnių konkursų Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijai gauti finalistai.

5 straipsnis. Vertinimo kriterijai

Projektai vertinami vadovaujantis toliau išvardijamais principais.
• Projektai turi atitikti konkurso tikslus: jais turi būti skatinamas savitarpio supratimas Europos ir tarptautiniu lygmenimis; puoselėjamas bendro Europos tapatybės pojūčio vystymas ir pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kaip europiečiai gyvena kartu kaip viena bendruomenė.
• Pirmenybė bus teikiama projektams, kuriuos bus kartu sukūrę kelioms valstybėms narėms atstovaujantys jaunuoliai.
• Dėmesys bus atkreipiamas į savanorystės pagrindu įgyvendintus projektus.

6 straipsnis. Atrankos procesas

Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijos laureatai bus atrinkti dviem etapais.

Iš pradžių nacionalinės vertinimo grupės, sudarytos iš mažiausiai dviejų Europos Parlamento narių ir vieno jaunimo organizacijos atstovo, iki 2021 m. Kovo 15 d. Iš kiekvienos ES valstybės narės išrinks po vieną nacionalinį nugalėtoją.

Tuomet Europos vertinimo komisija, sudaroma trijų Europos Parlamento narių, Europos Parlamento pirmininko ir keturių Acheno Tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondo atstovų, iki 2021 m. balandžio mėn. išrinks laureatą iš nacionalinės atrankos nugalėtojų tarpo.

Europos vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis. Vertinimo komisija pasilieka teisę atmesti bet kurį konkurso reikalavimų neatitinkantį projektą.

7 straipsnis. Premija

Premija už geriausią projektą siekia 7 500 EUR, už antrą vietą – 5 000 EUR, už trečią vietą – 2 500 EUR.
Vienas kiekvieno nacionalinę atranką laimėjusios projekto atstovas bus pakviestas į apdovanojimo ceremoniją, vyksiančią 2021 m. gegužės 11 d., ir keletą dienų praleis Achene (Vokietija).

Premijas už tris geriausius projektus įteiks Europos Parlamento pirmininkas ir Acheno Tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondo atstovas.

Dalį premijos sudarys kvietimas laureatams apsilankyti Europos Parlamente (Briuselyje arba Strasbūre).

8 straipsnis. Autorių teisės

Europos Parlamentas ir Acheno Tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas pasilieka teisę atgaminti konkursui pateiktą medžiagą pristatymams, žiniasklaidai ir reklamai.

9 straipsnis. Atsakomybė

Organizatoriai negali būti laikomi atsakingais, jei dėl nenumatytų aplinkybių konkursas būtų atšauktas, atidėtas ar būtų pakeistos jo sąlygos

10 straipsnis. Sutikimas su taisyklėmis

Norint dalyvauti konkurse, turi būti visapusiškai sutinkama su pirmiau išdėstytomis taisyklėms.