skip to content
 
 
 

Konkursa nolikums

Pirms pieteikšanās izlasi Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas noteikumu pilnu versiju. Projekti, kas neatbilst noteikumos noteiktajiem kritērijiem, izvērtēšanā netiks ņemti vērā.

Lai projekts varētu kandidēt uz balvas saņemšanu, tam jāatbilst turpmāk izklāstītajiem kritērijiem

 1. Projekts ir guvis sasniegumus šādās jomās:
 • sadarbības un izpratnes veicināšana gan Eiropā, gan starptautiskā mērogā, pamatojoties uz demokrātiskām vērtībām (piemēram, cilvēka cieņas ievērošanu, brīvību, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu);
 • kopīgas Eiropas identitātes veicināšana;
 • citu Eiropas jauniešu mudināšana iesaistīties demokrātijas veidošanā;
 • praktisku piemēru piedāvāšana no tādu eiropiešu ikdienas, kuri saliedēti dzīvo vienā kopienā.
 1. Projektu iesniedz persona, kas pieteikuma iesniegšanas dienā dzīvo kādā no 27 ES dalībvalstīm un ir vecumā no 16 līdz 30 gadiem.

Uzzini, kurš saņēmis balvu iepriekš un iedvesmojies no viņu projektiem!
 

Piešķiršanas kritēriji

Projektus vērtēs saskaņā ar šādiem principiem:

 • tas, cik labi ir sasniegti balvas mērķi;
 • projekta radošums un oriģinalitāte, tostarp novatoriskas iniciatīvas;
 • prioritāte tiks piešķirta projektiem ar transnacionālu dimensiju (projektiem, kuros iesaistījušies jaunieši no vairāk nekā vienas dalībvalsts).

 

Atlases procedūra

Atlasi veic divos posmos. Vispirms katras dalībvalsts žūrija lemj par labāko valsts līmeņa projektu. Pēc tam no 27 valstu uzvarētāju projektiem Eiropas žūrija atlasa trīs Eiropas līmeņa laureātus.

Katras dalībvalsts žūrijā ir divi Eiropas Parlamenta deputāti un jaunatnes sektora pārstāvis, un to izraugās katru gadu. Lai iegūtu plašāku informāciju par valsts atlases procedūru Tavā dalībvalstī, lūdzu, sazinies ar Eiropas Parlamenta biroju Tavā valstī.

Eiropas žūriju, kas atlasa trīs Eiropas balvas laureātus, veido:

 • Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs;
 • divi Eiropas Parlamenta deputāti;
 • trīs Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonda pārstāvji;
 • divi jaunatnes sektora pārstāvji (tostarp bijušie balvas ieguvēji).

 

Balva

 1. Trīs Eiropas uzvarētājiem piešķir šādas balvas: pirmās vietas ieguvējs saņem 7500 €, otrās vietas — 5000 €, trešās vietas — 2500 €.
 2. Pārstāvjus no katras valsts godalgotajiem projektiem uzaicina uz Jaunatnes Kārļa Lielā balvas pasniegšanas ceremoniju Āhenē maijā.
 3. Eiropas laureāti kā daļu no balvas arī saņems uzaicinājumu viesoties Eiropas Parlamentā Briselē vai Strasbūrā.

 

Grafiks 2022. gadam

2022. gada 10. janvārī: konkursa izsludināšana

2022. gada 13. februāris: projektu iesniegšanas termiņš

2022. gada marts: valstu uzvarētāju paziņošana

2022. gada maijs: apbalvošanas ceremonija Āhenē.

Iesniegt projektu
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa e-pastu youth@europarl.europa.eu.