skip to content
 
 
 

O nagrodzie

Od 2008 r. Parlament Europejski wraz z Fundacją Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu co roku zapraszają młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich UE do zgłaszania projektów realizowanych przez aktywnie uczestniczących w rozwoju Europy młodych ludzi i do nich skierowanych.

© Karlspreisstiftung/Andreas Herrmann
© Karlspreisstiftung/Andreas Herrmann

CZY MOGĘ UCZESTNICZYĆ?

Projekty kandydujące do Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego mogą zgłaszać młodzi ludzie w wieku od 16 do 30 lat ze wszystkich państw członkowskich UE.

Projekty można zgłaszać indywidualnie lub, najlepiej, grupowo. Powinny one propagować wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym, budzić wspólne poczucie europejskiej tożsamości i integracji oraz proponować młodym ludziom w Europie wzorce postępowania i dawać praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty.

JAKIEGO RODZAJU PROJEKTY MOŻNA ZGŁASZAĆ?

Poprzedni laureaci nagrody otrzymali ją za takie projekty jak wymiana młodzieżowa, wydarzenia sportowe, artystyczne lub kulturalne bądź za projekty internetowe o wymiarze europejskim. Zajrzyj tutaj, aby poczytać o poprzednio nagrodzonych projektach.

A JEŚLI WYGRAM?

Nagroda za najlepszy projekt wynosi 7500 EUR, za zajęcie drugiego miejsca – 5000 EUR, a za zajęcie trzeciego miejsca – 2500 EUR. W ramach nagrody trzej europejscy laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub w Strasburgu.

Jeden przedstawiciel każdego z 27 krajowych laureatów zostanie zaproszony na kilka dni do Akwizgranu, aby wziąć udział w różnych wydarzeniach, w tym w uroczystości wręczenia Europejskiej Nagrody dla Młodzieży, która zawsze odbywa się na dwa dni przed Świętem Wniebowstąpienia Pańskiego, kiedy to jest wręczana Międzynarodowa Nagroda im. Karola Wielkiego.

Nagrody za trzy najlepsze projekty zostaną wręczone przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przez przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.

Twój projekt zyska także znaczny rozgłos za pośrednictwem kanałów medialnych Parlamentu Europejskiego i Fundacji.

... warto też wspomnieć o pobycie w Akwizgranie, który będzie wyjątkową okazją do spotkania się i zapoznania z innymi dynamicznymi młodymi ludźmi z całej Europy, miejscem dzielenia się wizją Europy w obecności przywódców europejskich, a dla wielu będzie to początek długotrwałych przyjaźni z myślącymi podobnie młodymi ludźmi z różnych zakątków Europy!