skip to content
 
 
 

W 2019 r. Laureatem Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego został program radiowy Europhonica IT.

Zwycięzcy 2019
Zwycięzcy 2019

Włoską audycję radiową Europhonica IT wyłoniono spośród 285 projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji nagrody. Ceremonia przyznania nagrody odbyła się 28 maja w ratuszu w Akwizgranie.  W swojej przemowie wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Rainer Wieland powiedział: „Europhonica jest wspaniałym przykładem zbliżania instytucji europejskich do obywateli. Audycja pomaga im nie tylko lepiej zrozumieć funkcjonowanie Unii, lecz także aktywniej w nim uczestniczyć”.

Nagrodę przyznają co roku Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego młodym ludziom w wieku od 16 do 30 lat zaangażowanym w projekty, które pomagają promować zrozumienie między ludźmi z różnych krajów europejskich. Od 2008 r. do nagrody zgłoszono ponad 3000 projektów.

W tym roku 28 przedstawicieli projektów krajowych zostało zaproszonych do Akwizgranu (w dniach 27–30 maja), gdzie otrzymali dyplomy i medale. 30 maja wzięli oni udział w ceremonii przyznania nagrody głównej, którą wręczył António Guterres, sekretarz generalny ONZ. Sekretarz jest „znamienitym orędownikiem europejskiego modelu społecznego”.

Pierwsza nagroda: Włochy – Europhonica IT (RadUni – Associazione Operatori Radiofonici Universitari) – www.raduni.org

Europhonica IT to oparty na współpracy program radiowy, który stanowi forum dla niezależnych mediów studenckich i uniwersyteckich. Studenci i młodzi zawodowcy prezentują w nim swoją wizję Europy. Młodzi ludzie z Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Niemiec tworzą zespół redakcyjny, który co miesiąc nadaje audycje z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Druga nagroda: Finlandia – Twoje obywatelstwo europejskie (Europejski Parlament Młodzieży) – www.eypfinland.org

Projekt „Twoje obywatelstwo europejskie” to fascynujący i absorbujący sposób na zaznajomienie fińskiej młodzieży z procesem podejmowania decyzji w UE i z innymi kulturami europejskimi. Projekt umożliwił nawiązanie wartościowej współpracy między liceami a szkołami zawodowymi, do których uczęszcza wielu przedstawicieli mniejszości językowych i etnicznych. W czterech wydarzeniach międzynarodowych organizowanych w ramach projektu udział wzięło około 500 młodych ludzi. Prowadzili oni dyskusje i debaty, tak aby wyrobić sobie własne zdanie na temat bieżących zagadnień europejskich.

Trzecia nagroda: Austria – Muzułmanie przeciwko antysemityzmowi, Muslimische Jugend Österreich – www.mjoe.at

Celem projektu pilotażowego „Muzułmanie przeciwko antysemityzmowi” jest podniesienie wśród młodych muzułmanów i muzułmanek świadomości antysemityzmu i krytyczna analiza tego zjawiska z perspektywy muzułmańskiej. Aby to osiągnąć, zorganizowano warsztaty z ekspertami oraz stworzono miejsca sprzyjające kształtowaniu się wspólnej tożsamości austriackiej i europejskiej.

Media społecznościowe – @ EUYouthPrize # ECYP2019