skip to content

 
 
 

Notă juridică

Regulile

Articolul 1: Tema concursului

Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen invită tinerii din toate statele membre UE să participe la un concurs privind dezvoltarea și integrarea UE și aspecte legate de identitatea europeană.

„Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni” se acordă proiectelor care:
• promovează buna înțelegere europeană și internațională;
• favorizează dezvoltarea unui sentiment comun de identitate și de integrare europeană;
• reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa și oferă exemple concrete de europeni care trăiesc împreună ca într-o comunitate.

Proiectele pot fi axate pe organizarea de evenimente pentru tineri, schimburi de tineri sau proiecte online care au o dimensiune europeană.

Articolul 2: Termenul-limită de depunere a candidaturilor

Termenul-limită de depunere a candidaturilor este 31 ianuarie 2020, ora 00:00 CET. Candidaturile trebuie depuse online, pe site-ul Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni (http://www.charlemagneyouthprize.eu/ro/introduction.html).
Pentru informații suplimentare privind concursul, vă rugăm să trimiteți un email la adresa ECYP2020@ep.europa.eu .

Articolul 3: Condiții de participare

Participanții trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani și să fie cetățeni sau rezidenți ai Uniunii Europene.

Participanții se pot înscrie individual sau colectiv. În cazul proiectelor de grup și al proiectelor transfrontaliere, acestea pot fi depuse doar într-o singură țară care este strâns legată de proiect.
Proiectele pot fi depuse în toate limbile oficiale ale UE. Proiectele transmise pentru concurs trebuie să fi fost începute și:
a) să se fi încheiat între 1 ianuarie 2019 și 31 ianuarie 2020 sau
b) să fie încă în curs de desfășurare.

Toate dosarele trebuie să conțină următoarele informații:
• Numele și prenumele candidatului sau numele și prenumele persoanei responsabile în cazul unui grup sau al unei organizații
• Țara de reședință
• Naționalitatea
• Data nașterii
• Adresa electronică
• Numărul de telefon
• Site-ul (dacă este cazul)
• Titlul proiectului
• Rezumatul proiectului în limba engleză, franceză sau germană
• Descrierea completă a proiectului
• Declarație privind finanțarea UE

Vor fi acceptate numai proiectele prezentate prin intermediul formularului online.

Articolul 4: Criterii de excludere

Sunt excluse de la participare următoarele proiecte:


• proiectele care se află în etapa de planificare sau care nu au fost încă demarate;
• proiectele depuse de persoane care lucrează în cadrul unei instituții europene sau pentru Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen;
• tezele de doctorat și publicațiile academice;
• proiectele cărora li s-a decernat deja un premiu UE sau care au beneficiat de finanțarea europeană în proporție de peste 75 % (cum ar fi prin programele: Orizont 2020, Erasmus+, Jean Monnet sau un alt program de finanțare UE);
• ultimii trei câștigători ai edițiilor anterioare ale Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni.

Articolul 5: Criterii de evaluare

Proiectele vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:
• conformitatea cu obiectivele concursului: promovarea înțelegerii europene și internaționale; favorizarea dezvoltării unui sentiment comun de identitate europeană și oferirea unor exemple concrete de europeni care trăiesc împreună ca într-o comunitate;
• se va acorda prioritate proiectelor create în comun de tineri care reprezintă mai multe state membre;
• se va acorda atenție proiectelor desfășurate pe bază de voluntariat.

Articolul 6: Procesul de selecție

Câștigătorul Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni va fi selectat în două etape.
Într-o primă etapă, juriile naționale, compuse din cel puțin doi deputați în Parlamentul European și dintr-un reprezentant al unei organizații pentru tineret, vor selecționa un câștigător național din fiecare dintre cele 28 de state membre până 20 martie 2020.

Într-o a doua etapă, juriul european, alcătuit din trei deputați din Parlamentul European, Președintele Parlamentului European și patru reprezentanți ai Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen, va alege câștigătorul dintre cele 28 de proiecte propuse de juriile naționale, până în aprilie 2020.
Decizia juriului european este definitivă. Juriul își rezervă dreptul de a respinge orice dosar care nu respectă condițiile concursului.

Articolul 7: Premiul

Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 7 500 €, premiul doi de 5 000 €, iar premiul trei de 2 500 €.

Câte un reprezentant al fiecăruia dintre cele 28 de proiecte câștigătoare la nivel național va fi invitat să participe la ceremonia de decernare a premiului, care va avea loc la 19 mai 2020, și să petreacă câteva zile la Aachen, în Germania.

Premiile acordate celor mai bune trei proiecte vor fi prezentate de Președintele Parlamentului European și de către reprezentanții Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen.
Premiul include, de asemenea, o invitație adresată laureaților de a vizita Parlamentul European (la Bruxelles sau la Strasbourg).

Articolul 8: Drepturi de autor

Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen își rezervă dreptul de a utiliza materialul prezentat în dosarele înscrise în concurs în scopuri de comunicare și informare în mass-media și de a-l reproduce în scopuri promoționale.

Articolul 9: Răspundere

Organizatorii nu sunt considerați răspunzători în cazul anulării, amânării sau modificării concursului din cauza unor circumstanțe neprevăzute.

Articolul 10: Acceptarea regulamentului

Participarea la concurs implică acceptarea deplină a regulilor menționate mai sus.