skip to content
 
 
 

Regulile

Înainte de a-ți depune candidatura, asigură-te că citești versiunea integrală a normelor Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni. Proiectele care nu îndeplinesc criteriile identificate în norme nu vor fi luate în considerare pentru evaluare.

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 1. Trebuie să fi dat rezultate în următoarele domenii:
 • Promovarea cooperării și a înțelegerii atât în întreaga Europă, cât și la nivel internațional, pe baza valorilor democratice (cum ar fi, de pildă, respectarea demnității umane, libertatea, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului)
  • promovarea unui sentiment comun al identității europene și al integrării europene
  • încurajarea altor tineri din Europa să se implice în democrația europeană
  • oferirea unor exemple concrete de europeni care trăiesc împreună ca o singură comunitate.
 1. Proiectele trebuie să fi fost depuse de un tânăr rezident/o tânără rezidentă într-unul dintre cele 27 de state membre ale UE și având vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani la data depunerii cererii.

Inspiră-te de la câștigătorii premiului din edițiile anterioare și de la proiectele lor.
 

Criterii de atribuire

Proiectele vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

 • cât de bine au fost atinse obiectivele proiectului
 • creativitatea și originalitatea proiectului, inclusiv inițiativele inovatoare
 • se va acorda prioritate proiectelor cu dimensiune transnațională (care implică tineri din mai multe state membre).
 

Procedura de selecție

Selecția se face în două etape. În primul rând, juriul național din fiecare stat membru decide care este cel mai bun proiect național. Ulterior, dintre cele 27 de proiecte naționale câștigătoare, juriul european decide cu privire la cele trei proiecte europene câștigătoare.

Juriul național din fiecare stat membru este format din doi deputați în Parlamentul European și un reprezentant al tineretului și este selectat anual. Pentru mai multe informații privind procedura națională de selecție din țara ta, te rugăm să contactezi Biroul de legătură al Parlamentului European din țara ta.

Juriul european care selectează cei trei laureați europeni este format din:

 • Președintele Parlamentului European
 • doi deputați în Parlamentul European
 • trei reprezentanți ai Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen
 • doi reprezentanți ai tineretului (inclusiv foști laureați ai premiului).
 

Premiul

 1. Cele trei proiecte europene câștigătoare primesc următoarele premii: premiul întâi este în valoare de 7 500 EUR, premiul al doilea este de 5 000 EUR, iar premiul al treilea este de 2 500 EUR.
 2. Reprezentanți ai fiecărui proiect național câștigător sunt invitați la ceremonia de decernare a Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni, care va avea loc la Aachen în luna mai.
 3. Premiul include, de asemenea, o invitație oferită celor trei laureați de a vizita Parlamentul European (de la Bruxelles sau de la Strasbourg).

 

Calendarul pentru 2022

10 ianuarie 2022 lansarea concursului

10 februarie 2022: data-limită de trimitere a proiectelor

Martie 2022: anunțarea câștigătorilor de la nivel național

Mai 2022: ceremonia de decernare a premiului la Aachen

Înscrie-te astăzi!
Dacă ai întrebări, te rugăm să ne contactezi la adresa youth@europarl.europa.eu