skip to content
 

Európska cena Karola Veľkého pre mládež (#ECYP2022)

Si občanom EÚ, máš od 16 do 30 rokov a pracuješ na projekte, ktorý pomáha meniť Európu? Ak áno, tak práve ty sa môžeš stať ďalším víťazom Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež! Táto cena slúži na podporu mládežníckych projektov, ktoré presadzujú spoluprácu a porozumenie v Európe a na celom svete. Prihlás svoj projekt, získaj finančnú podporu až do výšky 7 500 EUR a zároveň pomoc potrebnú na ďalší rozvoj tvojej iniciatívy.

Prihlášky do súťaže o Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež sa momentálne neprijímajúPrihlášky do súťaže o Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež sa momentálne neprijímajú
Prihlášky do súťaže o Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež sa momentálne neprijímajú

Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje mládežníckym projektom, ktoré pomáhajú šíriť porozumenie v Európe a na celom svete. Cena slúži na vyzdvihnutie každodennej práce mladých ľudí v celej Európe, ktorí sa snažia o posilnenie európskej demokracie, a na podporu ich aktívneho zapájania sa do formovania budúcnosti Európy. Cenu udeľujú od roku 2008 spoločne Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene.

 

Kalendár na rok 2022

10. január 2022: otvorenie súťaže

13. február 2022: uzávierka prihlasovania projektov

marec 2022: oznámenie národných víťazov

máj 2022: slávnostné odovzdanie cien v Aachene

 

Doterajší víťazi

Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje od roku 2008 inšpiratívnym mládežníckym projektom z celej EÚ. Každý rok národné poroty a európska porota vyberú 27 národných projektov, jeden z každého členského štátu, a troch európskych víťazov, ktorí sú pozvaní na slávnostné odovzdanie ceny v Aachene.

Spoznaj doterajších víťazov ceny
 

Často kladené otázky

V časti „Často kladené otázky“ nájdeš odpovede na všetky tvoje otázky týkajúce sa Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež a postupu podávania prihlášky.

Viac informácií