skip to content
 

Pravila tekmovanja

Preden se prijavite, preberite celotna pravila evropske mladinske nagrade Karla Velikega. Projekti, ki ne izpolnjujejo meril, določenih v pravilih, pri ocenjevanju ne bodo upoštevani.

Projekti morajo izpolnjevati naslednja merila:

 1. Vidni dosežki na naslednjih področjih:
 • spodbujanje evropskega in mednarodnega sodelovanja in razumevanja, temeljijo na demokratičnih vrednotah (kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svoboda, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic),
 • krepitev občutka skupne evropske identitete in evropske integracije,
 • spodbujanje evropskih mladih k vključevanju v demokracijo,
 • ponujajo praktične primere Evropejcev, ki živijo kot ena skupnost.
 1. Projekte morajo prijaviti mladi, ki prebivajo v eni izmed 27 držav članic EU in so na dan prijave stari med 16 in 30 let.

Za navdih si lahko ogledate prejšnje nagrajence in njihove projekte.
 

Merila za dodelitev

Projekti bodo ocenjeni v skladu z naslednjimi merili:

 • kako uspešno so bili doseženi cilji nagrade;
 • ustvarjalnost in izvirnost projekta, vključno z inovativnimi pobudami;
 • prednost bodo imeli projekti, ki jih bodo skupaj pripravili mladi iz več držav članic.
 

Izbirni postopek

Izbor poteka v dveh korakih. Najprej bodo državne žirije v vsaki državi članici izbrale po enega državnega zmagovalca. Nato bo evropska žirija izmed 27 državnih zmagovalcev izbrala tri zmagovalne evropske projekte.

Državno žirijo v vsaki državi članici sestavljata dva evropska poslanca in predstavnik mladinskega sektorja, izbira pa se vsako leto. Če želite več informacij o izbirnem postopku v svoji državi, se obrnite na tamkajšnjo pisarno Evropskega parlamenta za stike.

Evropsko žirijo, ki izbira evropske nagrajence, sestavljajo:

 • predsednik Evropskega parlamenta,
 • dva poslanca Evropskega parlamenta,
 • trije predstavniki Fundacije za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna,
 • dva predstavnika mladinskega sektorja (vključno s prejšnjimi nagrajenci).

 

Nagrada

 1. Trije zmagovalni evropski projekti prejmejo: nagrado za najboljši projekt v znesku 7.500 EUR, drugo nagrado v znesku 5.000 EUR in tretjo v znesku 2.500 EUR.
 2. Predstavniki vseh nacionalnih zmagovalnih projektov so vabljeni na slovesno podelitev mladinske nagrade Karla Velikega v Aachen v maju.
 3. Kot del nagrade bodo evropski nagrajenci povabljeni na obisk Evropskega parlamenta (v Bruslju ali Strasbourgu).

 

 

Urnik za leto 2022

10. januar 2022 - začetek natečaja

13. februar 2022: rok za prijavo projektov

Marec 2022: razglasitev zmagovalcev iz držav članic

Maj 2022: podelitev nagrad v Aachnu

Če imate vprašanja, nam pišite na naslov youth@europarl.europa.eu.