skip to content
 
 
 

Sedan 2008 har Europaparlamentet varje år tillsammans med stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen uppmuntrat ungdomar från alla EU-medlemsstater att skicka in projekt som drivs av och för ungdomar som aktivt deltar i Europas utveckling.

VILKA KAN DELTA?

Ungdomar mellan 16 och 30 år kan från vilken EU-medlemsstat som helst skicka in projekt till Europeiska Karlspriset för ungdomar.

Projekten kan skickas in individuellt, men helst av en grupp. Projekten ska främja europeisk och internationell förståelse, gynna framväxten av en gemensam europeisk identitet och europeisk integration, tjäna som förebild för ungdomar som lever i Europa och ge praktiska exempel på européer som lever i samhörighet med varandra.

VILKEN TYP AV PROJEKT KAN VI SKICKA IN?

Tidigare pristagares projekt har handlat om ungdomsutbyten, evenemang inom områdena idrott, konst och kultur, eller så kan de ha varit webbprojekt med en europeisk dimension. Ta en titt här och läs om andra pristagares projekt.

VAD HÄNDER OM VI VINNER?

Det bästa projektet tilldelas en prissumma på 7 500 euro, andrapriset är 5 000 euro och tredjepriset 2 500 euro. De tre pristagarna får också en inbjudan att besöka Europaparlamentet i Bryssel eller Strasbourg.

En företrädare för vart och ett av de 27 nationella vinnarprojekten inbjuds att tillbringa ett par dagar i Aachen för att närvara vid ett flertal evenemang, däribland prisceremonin för ungdomspriset, som alltid äger rum två dagar före Kristi himmelsfärdsdag, den dag det prestigefyllda internationella Karlspriset i Aachen delas ut.

Priserna för de tre bästa projekten kommer att delas ut av Europaparlamentets talman och en företrädare för stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen.

Ditt projekt kommer även att få stort utrymme i Europaparlamentets och stiftelsens mediekanaler.

… och sist men inte minst blir ditt besök i Aachen att en unik chans att möta och nätverka med andra dynamiska unga människor från hela Europa, en plattform där du kan berätta om din vision om Europa för europeiska ledare, och för många blir det också början på långvariga vänskaper med likasinnade ungdomar från alla delar av Europa.