Документи за заседанията

Достъп до документите за заседанията

Всички документи за предстоящи или минали заседания могат да бъдат намерени на едно място. Изберете датата на заседанието, за да получите списък на съответните документи за всяка точка от дневния ред на всички налични езици. Документите могат да се отварят направо в полето на Вашия браузър, да се споделят по електронна поща или да се изтеглят и запазват.

Следващи заседания


Брюксел : PHS - P3C050

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ. ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА AGRI

Дневен ред


Брюксел : JAN - 4Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ. ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА AGRI

Дневен ред


Брюксел : PHS - P3C050

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Remote participation. AGRI extraordinary meeting


Брюксел : PHS - P1A002

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Remote participation. AGRI extraordinary meeting


Брюксел : PHS - P3C050

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Remote participation. AGRI extraordinary meeting


Брюксел : PHS - P3C050

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
Remote participation. AGRI extraordinary meeting