Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

14-01-2020 BUDG_OJ(2020)01-22_1 PE646.815v01-00
BUDG

 

  MINUTES - Thursday, 12 December 2019

10-01-2020 BUDG_PV(2019)12-12-1 PE644.994v01-00
BUDG

 

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania concerning the extension of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania, expiring on 15 November 2019

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644820 PE644.820v01-00
BUDG

Francisco GUERREIRO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа, 2020 г.

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644963 PE644.963v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

Краен срок за внасяне на изменения : 28-01-2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 13 януари 2020 г.

19-12-2019 CJ16_OJ(2020)01-13_1 PE645.044v01-00
ECON BUDG

 

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал

18-12-2019 BUDG_PA(2019)644803 PE644.803v01-00
BUDG

Paolo DE CASTRO

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.

17-12-2019 BUDG_PR(2019)643074 PE643.074v01-00
BUDG

David CORMAND

Краен срок за внасяне на изменения : 28-01-2020

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019–2024 г.)

13-12-2019 BUDG_AD(2019)640655 PE640.655v02-00
BUDG

Margarida MARQUES

Становище относно Регламент за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г.

12-12-2019 BUDG_AL(2019)644725 PE644.725v03-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 12 декември 2019 г.

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG