Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

The net operating balances or the "Juste retour" approach
19-02-2020 Накратко

Net operating balances indicator: A distorted indicator of a Member's benefit from the EU budget
19-02-2020 Накратко

EU membership benefits: Not measured by net operating balances
19-02-2020 Накратко

"I want my money back": The history of national rebates
19-02-2020 Накратко

The benefits of EU membership are not measured by net operating balances
19-02-2020 Briefing

Why net operating balances are a distorted indicator of a Member State's benefit from the EU budget
19-02-2020 Briefing

The net operating balances: Variants, emerging numbers and history
19-02-2020 Briefing

Strategies to overcome the "juste retour" perspective on the EU budget
19-02-2020 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2020
10-02-2020 Накратко

EU Own Resources
15-01-2020 Briefing

Всички допълващи анализи

За контакти

  • Tематичен отдел по бюджетни въпроси
  • Отдел за подкрепа на икономическото управление